1. Knjiga Božidar Đurica

Božanski vpliv vesolja

V prvem delu tega projekta so podane zakonitosti, transformacijska pravila, ki nam omogočajo uspešen poseg v energetske nivoje in uspešno kanaliziranje življenjsko-kozmične energije, katera nam daje življenje, in ki daje življenje vsem in vsemu na našem planetu.

Cena za elektronsko knjigo: 21,00 

2. Knjiga Božidar Đurica

Življenje brez bolezni

Logika in celovit sistematski pristop k zdravljenju sta podana v drugem delu trilogije in zajemata delo na energetskem in fizičnem telesu.

Cena za elektronsko knjigo: 21,00 

3. Knjiga Božidar Đurica

Zdravje je sreča

Živimo v času hitrih in revolucionarnih znanstvenih odkritij, ki so za mnoge v sedanji družbi nerazumljiva in umsko neosvojljiva. Posamezne znanstvene vede so medsebojno tako močno povezane, da težko ločimo, kdo je največ prispeval k posameznemu odkritju. Znanstvena odkritja na Zemlji ali uspehi v vesolju zahtevajo maksimalno aktivnost vseh disciplin. Skoraj vsi znanstveni dosežki samo potrjujejo že ustaljene predpostavke ali teze o možnostih in tudi realnostih, ki omogočajo uspeh ali napredek v vseh panogah, oz. na vseh področjih.

Cena za elektronsko knjigo: 21,00 

4. Knjiga Božidar Đurica

Kaj je življenjsko-kozmična energija

Knjiga nima značaja priročnika in jo zato lahko uporabi absolvent tečajev ali začetnik kot tudi vsak, ki ga tovrstna snov zanima. Knjiga je lahko začetek ali konec spoznavanja energetskega stanja na našem planetu. Seznanja z načini zdravljenja škodljivih energijskih vplivov, ki se jih mora zavedati tisti, ki želi ohraniti ali povrniti zdravje, tisti ki zdravi pa jih mora znati odstraniti brez stranskih motečih učinkov.

Cena za elektronsko knjigo: 21,00 

5. Knjiga Božidar Đurica

Zdravljenje prostorov z življenjsko kozmično energijo

Avtor z izjemno terapevtsko prakso odkriva svet prostorskih energij. Poznavanje in upoštevanje le-teh je neobhodno potrebno, če želimo zdraviti ali biti ozdravljeni. Zato je knjiga prepotrebna informacija v današnji poplavi površnih tovrstnih informacij. Vsekakor pa je to dodaten priročnik za tečajnike za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo.

Cena za elektronsko knjigo: 21,00