1.5. Organizmi in njihove lastnosti

Naša pozornost bo vsekakor usmerjena v pridobivanje vpogleda v različne sisteme organizmov na zemlji, zaradi tega, ker je vpliv življenjske - kozmične energije povsod prisoten. Vse kreacije v našem opazovalnem krogu so zanimive, ne glede na to ali so fizične ali energetske. To nam postane jasno zlasti v primerih, ko poskušamo najti vse vzroke za neko slabo stanje pri organizmu, ki ga zdravimo.

Izmed vseh organizmov bomo največji poudarek namenili človeškemu organizmu. S pozornostjo pa bomo opazovali tudi rastlinske in živalske organizme, ker zdravljenje tudi na njih deluje enako. Praksa je namreč pokazala, da je potrebno zdraviti tudi vse živali, ki jih imajo ljudje pri sebi v hiši ali v stanovanju. Čeprav redko nam terapevtska praksa potrjuje, da je včasih vzrok stresnega stanja v teh živalih. Ni odveč omeniti tudi različne rastline, ki jih ljudje gojijo v stanovanjih, in njihov vpliv na človeški organizem in njegovo počutje.

arrow_right_alt