1. Vpogled

Ali je Darwinova teorija veljavna ali ne, na tej stopnji ni pomembno: pomembno je, da zanesljivo vemo, da je določen evolucijski postopek obstajal. In če natančneje pogledamo v strukturo genov posamezne vrste živih bitij, oz. kakšni so njihovi DNKji, lahko hitro ugotovimo, da smo padli v past naravnih zakonov. Razsipništvo narave je tudi tu prisotno: zelo majhna je namreč razlika med številom genov pri preprostih organizmih in pri človeški vrsti.

Človek ob tem dobi občutek, da smo vsi živi organizmi enako programirani in da se vrste med sabo razlikujejo le po stopnji razvitosti oz. nerazvitosti programov. Pri določenih vrstah so nekateri organi izrazito razviti ali pa popolnoma zakrneli. Če so vrste določen organ nujno potrebovale, se je ta močno razvil in obratno, če ga niso potrebovale, je zakrnel ali so ga kar izgubile.

Ravno tako imajo vse vrste ne glede na opazne razlike in stopnjo razvitosti vsa telesa, ki tvorijo kompleksno, za vsestransko življenje sposobno živo bitje: fizično, eterično, astralno, mentalno in duhovno, enako kot pri človeku. Ne glede na stopnjo razvitosti posameznih teles je delovanje in vpliv kozmične energije na vse organizme vseh vrst popolnoma enak. Vsi smo odvisni od te energije in zato je logično, da je vpliv življenjsko-kozmične energije pri vseh vrstah, vseh kreacijah na zemlji enak, oz. enako uspešen.

arrow_right_alt