10.1. Priprava terapevta

Zastavlja se vprašanje, kdo vse je lahko terapevt in kdo ne. Za duhovno rast in za delo z duhovnimi komponentami, posebno za delo z življenjskokozmično energijo je sposoben oz. lahko dela vsak človek. V vseh nas je namreč pri-sotna komponenta notranjega jaza - naravnih zakonov in je nepravična ocena ali trditev, da se z duhovnostjo lahko ukvarjajo samo določeni izbranci oziroma tisti, ki so za to nadarjeni od rojstva, ali še celo, da so jih v Indiji posvetili, da to lahko počnejo. To so, po mojem prepričanju, začetniške zablode in izjave neodgovornih posameznikov, ki so pod močnim vplivom ega in želje, da bi bili nekaj posebnega.

Vsakdo, ki si želi biti terapevt, mora v to vložiti svojo energijo, da bi njegov organizem postal kanal za prevajanje oz. prenos življenjsko-kozmične energije iz vesolja do pacienta. Z delom na izboljšanju svoje fizične kondicije, z različnimi telesnimi vajami, npr. s treningom neke športne discipline ali redno hojo oz. gibanjem v naravi, terapevt pridobiva zmožnost vpogleda in kontrole svojih in tujih psihofizičnih sposobnosti. Če se počutimo telesno in duhovno zdravi, posebnega treninga ne potrebujemo.

Prav tako je nujna tudi prisotnost duhovnih komponent, ki mora pri terapevtu biti pristna. Terapevtu ni potrebno obvladati neke posebne meditacijske tehnike: za uspešno delo je dovolj, da ima stalni stik z duhovnimi energijami. Dnevno meditacijo lahko opravi v kratkih intervalih takoj zjutraj, po spanju.

Ker vsakodnevno delo človeka poteka pod nadzorom ega, terapevti pa pri terapijah delamo brez njegove nadvlade, je pomembnost kontakta z duhovnimi energijami zelo velika.

Ne smemo pozabiti na zaščito. Znano je, da zdravljenje z življenjskokozmično energijo nima stranskih, negativnih učinkov. Deluje življenjsko: ali je pacientu bolje, ali se ne zgodi nič. Njegova dobra lastnost je tudi to, da z vsakdanjim terapevtskim delom zdravimo tudi sebe. Življenjsko-kozmična energija deluje na pacienta božansko in hkrati zagotavlja, da ima terapevt dovolj življenjske energije.

Kljub temu moramo dosledno poskrbeti za vse preventivne ukrepe, da se ne bi zgodilo, da zaradi dobronamernega in humanega dela, tj. zdravljenja obolelih, obolimo terapevti sami, kot se to dogaja pri skoraj vseh ezoteričnih tehnikah. Praksa je pokazala, da se vsi, ki delamo kot terapevt z življenjskokozmično energijo, res nimamo česa bati; seveda, če redno izvajamo zaščito pred vsemi planiranimi in zlobnimi dejanji ljudi, ki delujejo z uroki, prekletstvi, črno ali rdečo magijo, ipd.

arrow_right_alt