10.3.2. Prostorske motnje

Pri prostorskih motnjah gre za čisto ustvarjena energetska stanja, ki se pojavijo v prostoru, pri oknih in vratih, na pohištvu, umetninah in nakitu. Nekatere imajo določene lastnosti, zato jih pri ‘čiščenju’ najdemo v kotih sobe ali drugih prostorov, nekatere pa so neznane in se prosto premikajo po prostoru. Dejstvo, ki ga je praksa potrdila, je, da lahko umetnik, avtor umetnine, npr. slike, ali prejšnji lastnik, npr. pohištva, s svojimi čustvi vpiše v predmete in prostor energetsko motnjo; možno je tudi, da nek davni ali novejši dogodek v nekem prostoru pusti za sabo svoj pečat. Najhujše pa so namenske motnje, ki jih v predmetih in za nek prostor programirajo za to usposobljeni ljudje.

Najpogosteje prisotne prostorske motnje so:


  1. Elementali - so v vogalih prostora
  2. Neznani elementali - naključno v prostoru
  3. Travmatičen dogodek - na mestu dogodka
  4. Vpliv pohištva - na kosu ali delu pohištva
  5. Vpliv slik, umetnin in nakita - na omenjenih predmetih
  6. Zločin, umor - na mestu dogodka
  7. Urok, prekletstvo in magija - na mestu postavitve.

Energetska stanja, kot so to elementali, ponavadi prinesemo sami ali jih prinesejo s seboj obiskovalci prostora, zato je potrebno vsaj enkrat na mesec, odvisno od frekvence obiskov v njem, tak prostor očistiti. Predmete in hude dogodke v prostoru ponavadi očistimo, oziroma nevtraliziramo, samo enkrat in se njihovi negativni vplivi ne pojavijo več.

Namensko postavljene energetske motnje, kot so to uroki, prekletstvo in magija, se po našem čiščenju ne pojavijo več; toda, ker jih njihovi ustvarjalci lahko ponovno postavijo, jih moramo vedno znova tudi odpravljati. Prostorske motnje očistimo ali nevtraliziramo in prostor z inventarjem vred naredimo prijazen okolici. Predmetov ni potrebno odstranjevati ali premikati po prostoru. Po čiščenju prostorov se obiskovalci počutijo v njih kot v domači in prijazni hiši.

Pri vsaki težji bolezni se je bolezen zapisala v prostor okoli pacienta, nastalo je energetsko nečisto stanovanje, zato je razumljivo, da se po čiščenju takih prostorov njihovi stanovalci dobro počutijo. Vsaka indikacija, da stanovanje ni prijazno, občutek da je mrzlo, občutek strahu in nelagodnosti v njem nam kaže, da je stanovanje nečisto in da ga je potrebno (ponovno) urediti.

arrow_right_alt