10.3.3. Motnje na zazidalni parceli

Ne samo, da so od nekdaj ljudje pri gradnji nekega pomembnega, npr. sakralnega objekta pazili na primernost lege, spoštovali so tudi njeno preteklost: tako niso gradili na mestih, ki so nekoč služila za pokopališča ali kjer so bila sveta mesta. Pazili so tudi, da se v preteklosti na parceli niso zgodili boji, mučenja, zločini in podobno.

Z zavzetjem tujih teritorijev, s preseljevanjem in s pogostimi migracijami plemen in ljudstev se je izgubil podatek o dogajanju v preteklosti. Posebej je bil vsepovsod prisoten teror nad poraženci, zato so različni sakralni objekti in sveta mesta večkrat služila osvajalcem za ponižanje poražencev kot pa svojemu prvotnem namenu.

Na zazidalni parceli merimo, če so tam bila:


  1. Pokopališča
  2. Sveta mesta
  3. Mučenja – na primer vojaški tabor
  4. Ustrelitve
  5. Zločini
  6. Vplivi prejšnjih lastnikov
  7. Dedni prenosi.

Vsi našteti primeri puščajo določene energetske tvorbe in jih je potrebno odstraniti ali nevtralizirati. Primeri kažejo, da so motnje v objektih, zgrajenih na mestih, kjer so se nekdaj izvajale ustrelitve ali poboji, tako močne, da v takih prostorih v okviru objekta večina prebivalcev zboli za rakom.

arrow_right_alt