10.3. Priprava prostora za terapije

Skrb za varnost pri zdravljenju vsekakor vključuje izbiro prostora za izvedbo terapij. Za tak prostor ni potrebno, da je velik, toda v njem se ne smemo počutiti utesnjeno, in ne sme nam primanjkovati zraka. Vplivi prostora na počutje pacienta morajo torej biti ugodni, kajti za pacienta in za terapevta je pomembno, da so prostori funkcionalni, primerni za terapevtsko delo, in da so očiščeni vseh energetskih vplivov.

Tu nimam v mislih takoimenovanih invalidskih pripomočkov navidezne zaščite, kot so to različne mreže silnic, antene, grafični simboli, piramide, blazine, kristali, slike božanstev ali bogov, križi, mandale, ikone, lističi z izpisanimi molitvicami, itd., itd., saj ni mogoče našteti, kaj vse so si ljudje izmislili, da bi jim pomagalo kot zaščita.

Vsaka zaščita ima svoj parcialni, funkcionalno omejen namen, zato je univerzalna uporaba oznak ali znakov takšne ozko namenske zaščite povsem zgrešena. V primerih vnašanja in postavitve različnih zaščit v prostor delovanja terapevta prihaja do izredno močnega vpliva enega zaščitnega elementa na drugega, kar povzroča nepopravljivo škodo: zaznamuje prostor in povzroča njegovo negativno delovanje na uporabnike. Z vsemi takšnimi elementi okrašeni prostori me spominjajo na površno in slabo improvizacijo šamanskega okraševanja, in ne vzbujajo zaupanja v prizadevanje terapevta, da bi prostor opremil zdravljenju primerno.

Terapevti namreč delamo z energijami, ki se prenašajo na fizično telo: za to delo moramo prostore popolnoma energetsko očistiti. Če kritično pogledamo zgornji primer nepotrebnega okraševanja, lahko sklepamo, da je prostor delovanja terapevta najbolj čist, če takih pripomočkov v prostoru ni.

Prostor moramo očistiti od vpliva stalnih ali geopatoloških motenj: očistiti ga moramo tudi od energetskih motenj v sosednjih prostorih in na celi parceli, kjer se terapevtski prostor nahaja. Tako lahko razdelimo postopek čiščenja prostorov na tri dele, in sicer na odpravo geopatoloških motenj, na čiščenje v prostoru za terapijo, in na čiščenje cele zazidalne parcele.

arrow_right_alt