10.4. Skupinsko delo terapevtov

Dostikrat se pojavi potreba za skupinskim pristopom pri zdravljenju večjega števila ljudi, ali pri pregledu delavcev nekega podjetja, ali organizacije, kot je npr. društvo rakasto obolelih in podobno. Tu so medsebojni vplivi nekoliko različni od tistih v prostoru za zdravljenje posameznih pacientov, zato je potrebno pripraviti prostore temu primerno.

Asistiranje pri zdravljenju ne prinese neke vidne spremembe, medtem ko delo več terapevtov, ki delujejo istočasno ali drug za drugim v istem prostoru zahteva posebno predpripravo. Najbolj pametno je, da se takemu primeru izognemo, in pri kolektivnemu zdravljenju ne sodelujemo.

Vedno, ko delata dva ali več terapevtov v istem prostoru, moramo nevtralizirati medsebojne odnose med terapevti in vpliv enega terapevta na pacienta drugega terapevta. To je zahteven postopek in po mojih izkušnjah je najbolj pametno organizacijo le-tega prepustiti zelo sposobnemu terapevtu z veliko izkušnjami in veliko delovne prakse.

arrow_right_alt