10. PRIPRAVE NA ZDRAVLJENJE

Priprave so zelo pomemben faktor pri vsakem resnem delu. S pripravami predvsem preprečimo vpliv delovanja motečih stanj, vpliva sodelujočih v tretmaju, okolice in podobno. Velikokrat pride do napačnih diagnoz in tudi tretmajev zaradi slabe predpriprave. Eno od preventivnih pravil je, da morata dva merilca, neodvisno eden od drugega, ugotoviti enako stanje, da bi ta ugotovitev bila točna oziroma veljavna kot realna. Nažalost se to pravilo danes še ne spoštuje, vendar pa bo kmalu, ob uveljavitvi alternativnega zdravljenja, postalo nujna praksa; terapevtsko delo se mora kontrolirati iz dveh razlogov: zaradi zaščite pacientov in zaradi odgovornega dela zdravilcev. V področje priprav vsekakor sodita priprava terapevta in pacienta, nato prostora za zdravljenje in za skupinsko delo več terapevtov.

arrow_right_alt