11.3. Kri

Kri je, lahko rečemo, najpomembnejši organ v organizmu. Pregledamo jo tako, da kontroliramo število ovojev energetskih spiral krvničk. Njih je petindvajset in je kri dobra, če jih z merjenjem naštejemo več kot petnajst, in kri je slaba, če jih naštejemo manj kot petnajst.

Indikacija, da je kri slaba, kaže na resne poškodbe energetskega, vendar lahko tudi fizičnega telesa. Da ne bo zmote: terapevti kontroliramo moč in sposobnost krvničk, da opravljajo svojo funkcijo, kar se razlikuje od merjenja v medicini, kjer se meri število krvničk v kubični enoti. Podatek o številu krvničk, kot jih danes merijo v medicini, ne pomaga dosti, ker so lahko krvničke številčno v mejah normale, toda po kakovosti nesposobne, da bi opravljale svojo nalogo.

Merimo tudi, če se v krvi nahajajo celice, katere nimajo spiralne oblike energije, kot je to primer pri rakastih celicah. Le-te imajo namreč štiriperesno obliko energije namesto spiralne, in se v začetni fazi nahajajo v krvnem obtoku, ko so pa še zatrdline v fazi formiranja in se začnejo na enem mestu množiti, z deljenjem dobijo dvoperesno obliko energije. Ugotavljamo tudi markerje in sedimentacijo, da ocenimo koliko je padel imunski sistem organizma.

V praksi pri slabem stanju krvničk namerimo od ene do pet, medtem ko pri zdravem stanju naštejemo od osemnajst do dvaindvajset spiral.

arrow_right_alt