2.1. Or, Orgon

Človek je že v davnini ugotovil, da je njegovo življenje in počutje odvisno od svetlobe. Mnogi misleci današnjega časa trdijo, da smo pripadniki človeške vrste bitja svetlobe, kajti življenje na Zemlji in mi vsi smo odvisni od svetlobe, predvsem sončne; skozi proces evolucije se je znanstveno potrdilo, da je ta ugotovitev pravilna. Z gotovostjo lahko rečemo, da je življenjsko-kozmična energija v velikem odstotku odvisna od svetlobne sončne energije.

V stari hebrejščini se beseda za svetlobo glasi OR. Iz nje je bil izpeljan termin za svetlobno energijo ORGON in nato za vedo o svetlobni energiji ORGONOMIJA. Če Orgonomijo uporabimo na področju biosistemov, nastane veda oz. področje BIOORGONOMIJA.

Spoznavanje načina uporabe in kanaliziranja življenjsko-kozmične energije na žive organizme mora potekati postopno. Bodoči terapevti se morajo naučiti uporabe mentalnih prebliskov, ki omogočajo, da v kratkem času, tj. le v nekaj minutah, ozdravimo celo telo. To je končni cilj za katerega pridobivamo znanje, oz. ki si ga osvojimo skozi stopenjsko organizirane tečaje. Logično je, da vedno uberemo najlažjo pot, in po mojih izkušnjah je najlažje spoznavati, sprejemati in si osvajati snov terapevta z življenjsko-kozmično energijo ter obvladati prebliske preko že obstoječih ved, kot sta to bioorgonomija in hatmara. Kajti ti vedi imata za osnovo isto, tj. kozmično oz. svetlobno energijo, le da jo obravnavata močno delno, takorekoč okrnjeno, ker se vežeta samo za glavni del svetlobne oziroma sončne energije.

Življenjsko-kozmična energija ne more biti reducirana samo na svetlobno oz. sončno energijo: življenjsko-kozmična energija je splet vseh energij, ki delujejo v vesolju in padajo na Zemljo. Vsi planeti, galaksije in celotno vesolje namreč delujejo s kompleksnim potencialom, ki je za življenje potreben, oz. ki omogoča, da živimo. Nekatere ezoterične tehnike, kot je to astrologija, posredno obravnavajo vpliv potenciala planetov na človeški organizem. Res je, da se je astrologija omejila samo na planete, in da z neupoštevanjem drugih faktorjev nekoliko zmanjšuje vrednosti pravilne usmeritve življenjske odvisnosti od vesolja. Kako bo definirana kompleksna življenjsko-kozmična energija, od katere je odvisno naše življenje in življenje na Zemlji, bo natančneje pokazala prihodnost.

arrow_right_alt