3.6. Barve

Barve so sestavni in nenadomestljivi del bele svetlobe in močno vplivajo na delovanje organizma. Svetloba je večinska energija življenjsko-kozmične energije, zato je logično, da ima poseben pomen v terapiji. Tu se bomo omejili le na vidni del spektra elektromagnetnega valovanja in orisali glavni pomen nekaterih barv, ki jih pogosto uporabljamo. Ne bo odveč, če kandidat obišče tečaj barvne terapije, kjer se bo lahko prepričal, da tudi barvna terapija obravnava komplementarne barve in njihovo močno povezanost z osnovno barvo.

Barve, ki so deli bele svetlobe, so zelo pomembne za živi organizem. Mi jih s svojimi dejavnostmi za vzdrževanje kondicije vsak dan vnašamo v telo. Vnašanje barv v organizem je možno na več načinov, kar omogočajo različne tehnike. Eden izmed najuspešnejših načinov vnašanja barv v človeško telo je kabalistični sistem emaniranja.


Iz sonca neskončnih potencialov v središču vesolja vzamemo (v mislih z roko) žarek bele svetlobe in ga potegnemo do vrha svoje glave. Od tu z žarkom nadaljujemo pot navzdol v desno stran glave in v mislih obarvamo desno polovico glave v belo; nato potegnemo žarek v levo stran glave in obarvamo celo levo stran glave z belo barvo. Nadaljujemo dol v desno ramo, obarvamo desno ramo in roko z belo barvo; gremo v levo ramo, obarvamo levo ramo in roko v belo. Iz leve rame potegnemo žarek v sredino telesa, v hrbtenico izpod reber in obarvamo celo telo v belo. Žarek gre nato v desni kolk, obarvamo desni kolk in desno nogo v belo, nadaljujemo v levi kolk in obarvamo prav tako levi kolk in nogo z belo barvo. Žarek potuje med nogami in naravnost v središče zemlje do komplementarnega sonca neskončnih potencialov, potuje okrog njega in se vrne nazaj gor vse do trtice na spodnjem začetku hrbtenice. Zdaj se žarek zavrti in se v obliki spirale ovije okoli vsakega hrbteničnega vretenca gor do vratu oz. glave ter nadaljuje pot do sonca v središču vesolja.


Na ta način bomo vsak dan vnesli v telo barvo določenega dne. Pozneje, s trajnimi ponovitvami, ta postopek postane tretman, ki ga lahko uspešno izvaja vsak terapevt. To je sestavni del vzdrževanja kondicije organizma in kmalu postane vsakdanja in koristna navada.
Telo potrebuje, po dnevih v tednu, naslednje barve:

Ponedeljek - RDEČA

Torek - RUMENA

Sreda - VIJOLIČNA

Četrtek - ORANŽNA

Petek - ZELENA

Sobota - BELA

Nedelja - MODRA

Vpliv barv na posamezne organizme, organe in funkcionalne sisteme telesa lahko spremljamo tudi po barvah posameznih »čakr«, vrtincev. Čakre svetijo z vsemi barvami le, ko so posamezne barve povsem čiste in izrazite. Glede na to, oz. izstopanje izrazitih čistih barv, ki ga terapevt takoj opazi, lahko zdravi posamezne organe tako, da doda potrebno barvo posamezni čakri. Logično je, da je to najpogosteje najmočnejša barva, tj. barva, ki dominira v čakri.

Razporeditev barv po čakrah:

I. čakra - RDEČA

II. čakra - ORANŽNA

III. čakra - RUMENA

IV. čakra - ZELENA in TURKIZNA

V. čakra - MODRA

VI. čakra - VIJOLIČNA

VII. čakra - SREBRNA in ZLATA.

Z analiziranjem vplivov energij na živ človeški organizem lahko telo razdelimo na dve polovici. Od prepone oz. diafragme navzdol je dominanten vpliv fizične energije in od prepone navzgor je dominanten vpliv duhovne energije. Lahko rečemo, da so prva, druga, tretja in delno četrta čakra zemeljske, medtem ko so nad prepono delno četrta, peta, šesta in sedma čakra predvsem duhovne čakre. Srednja, tj. IV. ali srčna čakra povsem enako sprejema fizično in duhovno energijo in ima vlogo povezovalnega člena oz. povezovalnega sistema med fizično in duhovno energijo v človeškem telesu.

Pri terapiji z življenjsko-kozmično energijo terapevtu ni potrebno posebej skrbeti za čakre, ker se po zdravljenju auričnega sistema in z dodajanjem energije čakre aktivirajo, odprejo, in omogočijo organizmu, organom ali določenim mestom v njih, da to energijo sprejmejo. Problem nastopi le v primeru, ko je neki organ, ki je vezan za dovajanje energije preko določenega vrtinca (čakre) hudo bolan. Takrat tej čakri načrtno dodamo energijo, da z njeno aktivnostjo lažje dosežemo in zdravimo obolelo mesto.


Barvo skozi čakre vnašamo tako, da v mislih potegnemo barvni žarek za prvo, drugo in tretjo čakro skozi noge iz komplementarnega sonca v središču zemlje. Četrto čakro napojimo z zeleno barvo iz sonca v središču zemlje in s turkizno barvo iz sonca v središču vesolja. Peto, šesto in sedmo čakro napajamo iz sonca v središču vesolja preko sedme temenske čakre. Barve vnašamo v telo stoje.

Npr. za prvo čakro: potegnemo žarek rdeče barve iz sonca v središču zemlje skozi obe nogi do trtice in zavrtimo prvo čakro v smeri urinega kazalca pri moških in obratno pri ženskah. Vsaka naslednja čakra se vrti v nasprotni smeri. Podobno naredimo za sedmo čakro, le da žarek vzamemo iz sonca v središču vesolja in direktno aktiviramo srebrno in zlato barvo. Drugo, tretjo, peto in šesto čakro aktiviramo z žarkom iz odgovarjajočega sonca in odgovarjoče barve čakre tako, da potegnemo žarek do korena čakre in aktiviramo njen sprednji in zadnji del. Četrto čakro najprej aktiviramo z zelenim žarkom iz sonca v središču zemlje in potem s turkiznim žarkom iz središča vesolja.

Od vseh barv v terapevtski praksi najpogosteje uporabljamo modro barvo, ki nam veliko pomaga pri transformacijah na fizičnem telesu. Druge posebnosti in lastnosti barv so razvidne iz tabele in jim posvečamo pozornost pri uporabi mentalnih prebliskov oziroma hitrem zdravljenju.

arrow_right_alt