3.7. Zdravljenje v bioorgonomiji

Čudovita spoznanja in praktično zdraviteljsko delo Rafaela Rosena se ni uveljavilo kot stalna terapevtska tehnika, čeprav bo njegovo delo ostalo zapisano v zgodovini pionirskih eksperimentov z energijami in osnova za mnoge moderne tehnike. Po moji sodbi oz. zame bo bioorgonomija vedno osnova izobraževalnega sistema za slehernega terapevta z življenjsko-kozmično energijo in bo za vedno ostala povezovalna nit med čisto fizično vedo medicine in energetskim zdravljenjem na duhovnem nivoju.

Rosenov merilec, očesni senzor ali blinker, je dvignil natančnost merjenja na tako visok nivo, da so vsi drugi merilci (npr.: nihalo, v klasični ali drugih oblikah, biotenzor, L-antene, rašlje, elektronski inštrumenti ipd.) postali neuporabni oz. preseženi. Očesni senzor takorekoč ne dela napak in je bil kot prehodni merilec danes znanstveno potrjen. Očesni senzor, blinker, omogoča, da preko fizičnega trzaja in tresenja očesnih vek postopoma preidemo na duhovni merilec, tj. intuitivni senzor.


Intuitivni senzor je danes po svetu popolnoma neznan merilni inštrument, čeprav sem zasledil, da so ga zelo verjetno, ne zavedajoč se tega oz. brez izrecne omembe, uporabljali večinoma visoko duhovno razviti, zgodovinsko znani tvorci določenih religij in druge posvečene osebe. Intuitivni senzor da odgovore na vsa duhovna vprašanja z veliko natančnostjo. Ta senzor že dolgo uporabljam, več kot dvajset let. Odkril sem ga povsem naključno, pri treniranju svoje intuicije za njeno uporabo v terapevtski praksi. Vse visoke dosežke, ali kot nekateri pravijo, ozdravitve, ki jih štejejo za čudeže, sem dosegel po ugotovitvah s to intuitivno merilno tehniko. Kot sem v poglavju o senzorju blinkerju že nakazal, bodo to tehniko kandidati za terapevte spoznali, obravnavali in obvladali na zadnji, tretji stopnji tečaja za mojstra terapevta z življenjsko-kozmično energijo.


Prav tako bo prehod na zdravljenje s prebliski potekal preko transformacijskega znanja z uporabo komplementarnih energij oziroma bioorgonomije. To pravilo, ki ga poznamo pod imenom sklop vzrokov bom dopolnil in predstavil oz. uporabil v njegovi končni obliki v naslednjem poglavju.

Omenim naj, da je Rafael Rosen s svojimi izvirnimi analitičnimi risbami podal kompleten pregled lokacij in točk odpiranja čaker. Njegovo življenjsko delo lahko samo približno ocenimo z vpogledom v delovno mapo, ki je danes dostopna široki javnosti. Tu so seznami strahov, DNK-ajev, energetskih oblik in spiral, skice energetskih stanj in še veliko koristnega gradiva za slehernega terapevta. Večina tega gradiva je danes za temeljito vzgojo terapevtskega kadra nujno potrebna, čeprav pozneje v praksi terapevtu z življenjsko-kozmično energijo več pomenijo druga spoznanja in metode.

MEDITACIJA – Naša naloga je spoznati sebe, se očistiti vseh vplivov in z duhovnim razvojem doseči univerzalno ljubezen, ki nam bo omogočila, da
pri terapijah ne bomo več potrebovali oz. uporabljali sistema »vklop-izklop«. Delo na sebi je naloga vsakega terapevta in ta meditacija bo dala odgovor, kako je z našimi lastnostmi. To meditacijo opravimo enkrat ali največ dvakrat na leto in poteka na naslednji način:


Sprostimo se, zapremo oči in dihamo skozi nos. Po sprostitvi si zamislimo, da se nahajamo v pokrajini, kjer je pod hribom voda. Peš se vzpenjamo na vrh hriba in sedemo. Spodaj v dolini vidimo vodo in ob vodi na obali veliko število kupčkov. Vsak kupček pomeni neko našo lastnost, del našega značaja in življenja, kot so to sreča, ljubezen, družina, posel, prijateljstvo ipd. Ostanemo na vrhu hriba in pošljemo svoje fizično telo, da gre v dolino. Sebe oz. svoje telo gledamo, in vidimo, kako gremo vzdolž hriba, pridemo do kupčkov in vsak kupček (ki je simbol za določeno lastnost) vzamemo v roke in vržemo v vodo. Če za določeno lastnost ni kupčka, se ne vznemirjamo; vse kupčke po vrsti zmečemo v vodo in opazujemo, kaj se z njimi dogaja. Nato se počasi zavedamo, prebujamo, tako da preidemo iz meditacije v stvarnost.


Analiza nam pokaže, preko kupčkov za določene lastnosti, da te lastnosti tudi imamo. Če kakšnega kupčka ali kupčkov ni, nimamo teh lastnosti. Obnašanje kupčkov, ki jih mečemo v vodo, oz. če ti plavajo, razpadajo, potonejo ipd. nam pove, kako se te lastnosti pri nas, v naši osebi in značaju, obnašajo. Voda smo mi in kupčki pokažejo, kakšni smo, oz kakšne so naše človeške lastnosti.

arrow_right_alt