4.2. Meditacija za izdelavo merkave

Meditiranje poteka po naslednjem postopku skozi tri faze:

Najprej se sprostimo in začnemo globoko dihati skozi nos; svojo pozornost posvečamo prehodu oz. potovanju zraka skozi nosne kanale. To je verjetno edina meditacija, ki jo lahko izvedemo z odprtimi ali zaprtimi očmi.

 1. Zamislimo si sonce neskončnih potencialov v središču vesolja in iz njega v mislih potegnemo žarek bele svetlobe nad glavo, približno meter ali meter in pol nad njo. Iz te točke spustimo snop razpršene svetlobe na naše telo v obliki stožca, kot jo ima voda pod tušem. Na tisoče svetlobnih spiral objame in zvončasto obkroži naše telo: svetloba gre skozi telo in ga polni z belo svetlobo. Od druge čakre in navzgor se telo osvetli močneje: okrog našega telesa se razprostre stožec bele svetlobe. Stožec je enakostraničen, kar pomeni, da v preseku da enakostraničen trikotnik. Svojo pozornost preusmerimo na sonce v središču zemlje in iz njega potegnemo žarek bele svetlobe pod sebe, nekako do meter ali meter in pol pod nogami. Iz te točke usmerimo snop svetlobe na naše telo, kot vodo iz fontane. Svetloba se dvigne in objame naše telo, gre skozi telo in ga napolni z belo barvo. Telo se močneje osvetli do pete čakre; svetloba tvori obrnjen stožec bele barve.
  Oba stožca se prekrivata in v preseku tvorita enakostranični heksagram. Naše telo je zajeto v dveh žarečih svetlobah duhovne in fizične komponente.
  V mislih izrečemo pozitivno afirmacijo: JAZ SEM HEKSAGRAM BELE SVETLOBE.
 1. V mislih pokličemo našega komplementarnega partnerja in ga postavimo poleg sebe, na levo stran. Moški si za komplementarnega partnerja zamislijo žensko in ženske moškega.
  Prav tako kot smo storili zase, tako storimo tudi za komplementarnega partnerja. Z žarkom iz središča vesolja in z žarkom iz središča zemlje naredimo dva stožca bele svetlobe, oziroma v njunem preseku enakostranični heksagram.
  Izdelavo stožcev si zamišljamo tako, da se osnovi, tj. kroga stožcev okoli nas in našega komplementarnega partnerja, dotikata.
  V preseku imamo tako dva heksagrama, ki se dotikata s stranskima krakoma.
 2. Tretjič sežemo v središče vesolja in iz sonca neskončnih potencialov potegnemo žarek bele svetlobe nad oba formirana heksagrama. Iz te točke spustimo snop svetlobe, da ponovno kot zvončasti stožec (ali voda pod tušem) oblikuje stožec bele svetlobe, v katerem sta zajeta oba heksagrama. Nato gremo v mislih tretjič v središče zemlje in iz sonca neskončnih potencialov potegnemo žarek do mesta izpod obeh heksagramov. Iz te točke osvetlimo heksagrama in formiramo navzdol obrnjen stožec bele barve.
  Oba stožca se prekrivata in tvorita v preseku velik heksagram, v katerem sta zajeta oba manjša heksagrama, oz. naš heksagram in heksagram našega komplementarnega partnerja.
  Vsi trije heksagrami so neločljivi in skupaj tvorijo merkavo. Izrečemo še pozitivno afirmacijo: JAZ SEM MERKAVA NESKONČNE SVETLOBE.

Tako smo na naše telo naredili merkavo. Merkava deluje za naš organizem kot prefinjen zaščitno-kontrolni sistem in ko jo osvojimo, postanemo pod njenim delovanjem zelo občutljivi na energetska stanja kjerkoli na našem organizmu. Zaradi tega terapevt vsako jutro naredi merkavo na sebi, kot del rednega vzdrževanja kondicije za duhovne komponente svojega organizma.

Center merkave je romb, ki ga z dotikom formirata naš heksagram in heksagram našega komplementarnega partnerja. Tu je izvir, odkoder izhaja svetloba, in če pogledamo na sonce neskončnih potencialov v središču vesolja ali v središču Zemlje, sta snopa svetlobe prišla iz teh dveh središč.
Sonce neskončnih potencialov v središču vesolja je merkava, iz katere središča izhaja svetloba in jo imenujemo merkava neskončne svetlobe.

V pričujočem besedilu bomo uporabljali dva pojma za merkavo, in sicer: naredimo merkavo in damo v merkavo.

Dvodimenzionalna merkava

Trodimenzionalna merkava

NAREDIMO MERKAVO je zgoraj opisan postopek.

DAMO V MERKAVO je postopek, ko že imamo merkavo, kot je npr. merkava neskončne svetlobe in v mislih damo določeno stvar ali transformacijo v središče merkave. To je geometrijski lik romba, ki ga tvorita heksagrama osnovnega in komplementarnega partnerja, znan kot vrata merkave.

Merkava neskončne svetlobe je sonce v središču vesolja, ki nam pošilja življenjsko-kozmično energijo za naš obstoj. Lahko si predstavimo še ostali del vesolja, ki je druga merkava, in celotno vesolje kot tretjo merkavo.

S tem smo definirali kompletno vesolje kot trojno merkavo neskončne svetlobe. To trojno merkavo bomo pozneje uporabili pri iniciacijskih postopkih.

Merkava je stroj, ki lahko samostojno zdravi. Nešteto je primerov, da so izginile bule, ekcemi, poškodbe, bolečine v zglobih, zobeh ipd. samo s tem, da smo naredili merkavo na te dele.

Izrastek nad nosom v obliki velike bradavice je pri vsakodnevni uporabi merkave, usmerjene nanj, izginil v mesecu dni.


arrow_right_alt