5.1.2. Stres

Stres se pojavi kot nenadno negativno stanje oz. neprijetno presenečenje in ima razdirajoči učinek na organizem. Pojavlja se prav tako v dveh oblikah: kot stres, ki se ga oboleli zaveda, ali kot nezavedni stres. Imamo poklice, ki ustvarjajo stresno stanje v daljšem obdobju, kot so to poklici minerja, potapljača, stevardese in podobno. Kratkotrajne strese organizem uspešno obvladuje, medtem ko stalno delujoči stres, ki ga dalj časa ustvarja poklic, ne more obvladati in se posledično prej ko slej pojavi bolezen, ki jo v medicini poznamo kot ‘poklicno bolezen’.

Večina težjih bolezni, kot je npr. rak, ima za enega izmed vzrokov stres: zato mora terapevt posebno pozornost pri njihovem zdravljenju posvetiti vzrokom in posledicam stresa.

Stres zdravimo s transformacijami in hkrati omogočamo pacientu, da spozna in obvlada stresno stanje.

arrow_right_alt