5.1.4. Vpliv živih ljudi

Vpliv živih ljudi v obliki vpliva enega posameznika na drugega ali druge, je zelo pogost in deluje na organizem v spodnjem delu telesa, na tri spodnje čakre. Tu imamo pogosto opravka s karakterističnim vdorom na drugi čakri, ki se ob delovanju teh vplivov zapre in povzroči velikanske poškodbe na energetskem stanju telesa.
Zloba

Zloba se pogosto pojavlja med ljudmi in pušča posledice na energetskem telesu. Je nekontrolirana in njeno delovanje je nesistematsko in zato neučinkovito v večini primerov.

Dominantne osebe

Dominantne osebe si znajo popolnoma podrediti svojo žrtev. Njihov energetski sistem dominira in si totalno podredi drug energetski sistem, tako, da ta podrejeni sistem začne funkcionirati pod direktnim vodstvom dominantnega sistema. Terapevt in pacient imata občutek, da je drugi energetski sistem zasužnjen in da deluje, kar se najbolje vidi pri družinskih partnerjih. Najhujše posledice na funkcioniranje telesa pušča dominantnost komplementarnega partnerja, ki popolnoma uniči energetsko polje podrejeni osebi, oz. partnerju.

Vampirji oz. vampirski ljudje

Vampirji oz. vampirski ljudje so znani iz literature in jih javnost pozna kot osebe, ki živim žrtvam pijejo kri. To je simboličen in literarni opis, lahko bi celo rekli filmski pogled na dejansko vampirsko dogajanje. V bistvu vampir ne pije kri, toda dogaja se še nekaj hujšega, krvničkam odvzame energijo, da postanejo nesposobne, da bi za organizem opravljale določeno funkcijo: na počasen način se zaustavi pretok krvi in doseže upočasnjena kap. Smrt žrtve nastopa počasi; spremljajo jo različne vizije in halucinacije, zato so opravičljive omenjene literarne, filmske in gledališke vizije.

Nekateri otroci se rodijo brez lastnega energetskega sistema in če preživijo v auri staršev, postanejo vampirji. Stalno prebivajo v drugih energetskih sistemih, kjer se napajajo z energijo, ki je sami niso sposobni ustvariti. Triletna punčka, ki so jo k meni pripeljali na zdravljenje (2002) ni znala povedati nobene razločne besede, težko je hodila, nikogar ni poslušala oz. ubogala in nenehoma je tekala od enega do drugega sorodnika. Bila je rojena brez energije in njen obstoj so dobesedno omogočale s svojimi energijami druge osebe. Poklical sem prijateljico, dobro terapevtko, in ji pokazal otroka, da bi videla primer vampirizma. S terapijo sem dal otroku lastno življenjsko energijo in s tem punčko osvobodil tekanja od enega do drugega energetskega

polja. Starši so me naslednje dni obvestili, da se otrok normalno obnaša, da posluša in da je punčka prvič izgovorila besedo »mama«.

Najpogostejši so primeri, ko neka oseba nima zadosti lastne energije in se z izkušnjo nauči, da jo pridobiva od drugih oseb, v večini primerov od bližnjih sorodnikov. Takšnih oseb je v tej skupini največ: hitro jih spoznamo po njihovih navadah, oz. potrebi po nenehnem prepiranju, ker s prepiri oslabijo obrambni sistem žrtve in jo enostavno izrabijo.

Urok

Urok je bil znan zlasti pri živalih: vržen oz. dan je bil z namenom, npr. da krava nima mleka in podobno. Uroki se ustvarjajo in usmerjajo na žrtev iz človeškega ali živalskega sveta s posebnimi postopki, ki ustvarjajo določene oz. konkretne motnje glede na njihov zli namen. Danes jih najpogosteje uporabljajo pri ljudeh. Urok ponavadi odsluži tisti, ki mu je namenjen; v primeru, da v njegovem času ne pride do realizacije uroka, njegovo delovanje skoraj vedno, takorekoč neizogibno, preide na naslednike žrtve in sicer najpogosteje na vnuke.

Prekletstvo

Prekletstvo se v večini primerov pojavi spontano, čeprav poznam tudi primere, da je bilo vrženo oz. poslano namensko; v primerjavi z ostalimi naštetimi zlimi delovanji v tem poglavju je v protokol prekletstva s strani pošiljatelja vloženo največ energije. Zaradi tega je tudi posledica tega negativnega vpliva najhujša: poznam številne primere, da se je prekletstvo končalo z uničenjem organizma ali povzročilo tki. »belo kugo«, bolezen, ki povzroča, da v družini ali rodu ni živih moških potomcev. Praksa zdravljenja je pokazala, da mora prekletstvo včasih odslužiti cela družina, in da ima najhujše posledice prenos prekletstva na potomstvo žrtve, ko le-to preide na vnuke. Večkrat so predčasne smrti v družini in težke bolezni vnukov vezane za ta protokol.

Magija

Magija je najbolj znan razdiralni protokol za uničenje energetskega biosistema. Znani sta »bela« in »črna« magija, čeprav je to v večini primerov napačno poimenovanje in zgrešen pogled na dogajanje. Razlika med belo

in črno magijo leži v njunem namenu, ker je uporabljeni protokol podoben. Npr., če puško uporabimo, da se zaščitimo oz. rešimo, naredimo dobro delo, ki spada v belo magijo; in če puško uporabimo, da bi ubijali ljudi, naredimo slabo delo, ki spada v črno magijo; puška pa je bila ista.

Napisano je bilo že na tone knjig in posneto nešteto filmov s to tematiko; nesmiselno bi bilo, če bi magijo na tem mestu podrobno obravnavali. Spomnimo se dejavnosti svetovne tajne organizacije »luciferistov«, katere člani plačujejo članarino 10€ na mesec. Na vprašanje, zakaj je ta organizacija potrebna, bi od njenih članov dobili odgovor (logično, le od tistih, ki so pripravljeni odgovoriti), »da, zato da lahko storijo zlo vsakemu, njim pa se ne more nič zgoditi«.

Protokol magije deluje na drugo čakro in je direktno povezan s kompletnim energetskim sistemom organizma. Ni možno ozdraviti energetsko stanje biosistemov, če pred tem terapevt ne odstrani črno magijo, ki deluje kot negativna črpalka in kontinuirano odvzema energijo organu ali organizmu, vse do njegovega uničenja, zaradi česar se kljub uspešni transformaciji v nekaterih primerih lahko povrne slabo stanje. Tu se terapevt srečuje s klasično črno magijo, ki jo zdravitelji poznajo iz daljne zgodovine, in z novejšo, tki. rdečo magijo, ki se je v javnosti razkrila po padcu komunističnega sistema oz. nastopu njenih avtorjev v drugih okoljih.

Črna magija

Črna magija je skozi čas svojega razvoja pridobila določene značilne lastnosti in deluje po načelu naročeno – izvedeno. Izvajalci črne magije spoštujejo vse tiste, ki znajo njihovo dejavnost, tj. protokol nevtralizirati, in ko ugotovijo, da je žrtev zaščitena, prenehajo nanjo delovati. Zavedajo se, da tisti, ki je žrtev zaščitil, lahko tudi vrne energijo izvajalcu ali da ga z enakim protokolom lahko napade. Zaradi tega večini črnomagijcev ali začetnikov njihov zli namen ne uspe in po navadi celo zbolijo. Črno magijo terapevti odstranjujemo in nevtraliziramo s posebnim varnostnim protokolom, ki omogoča varstvo oz. zaščito za izvajalca. Po odstranjevanju črne magije se ta ne povrne in se pojavi le, če jo pošiljatelj ponovno postavi, kar se dogaja le izjemoma.

Rdeča magija

Rdeča magija je delna ali okrnjena črna magija, katero izvajajo na zelo boleč način priučeni in v svoji človeški naravi prizadeti, iztirjeni posamezniki. Ime rdeča magija ni dobila zaradi posebnega protokola temveč zaradi lastnosti pošiljateljev in načina izvajanja. Vzhodni komunistični sistem ni bil sistem, ki bi razvijal lastnosti zdrave pameti, temveč pogosto lov na pametne in poštene z namenom lastne zaščite pripadnikov režima, uslužbencev tajnih služb in rdeče buržoazije. Tako je tamkajšnja družba doživela dekadenco; na ključnih položajih je imela vse več in več nesposobnih ljudi, navkljub visoki izobrazbi. Zaradi teh delno dednih in drugih deformacij sistem ni mogel preživeti.

Za svoje potrebe je sistem izobraževal določene obveščevalne in varnostne strukture tudi s črno magijo. Šolanje ni predvidevalo duhovne rasti, temveč je zahtevalo uspeh pri uporabi magijskega protokola. Tako so bili določeni kadri naučeni, da magijski protokol postavijo večkrat na dan, iz dneva v dan in toliko časa, da bo njihova žrtev povsem uničena. V primeru, da jim to ne uspe, morajo poklicati na pomoč svoje kolege in nadaljevati skupno delo: njihova žrtev bo prej kot slej pokopana. Tu ne pomaga, da dobijo informacijo, da njihovo magijo sproti terapevtsko čistimo, ker bodo svoje delo nadaljevali, kot da bi bili obsedeni. Tiste med njimi, ki jim njihove nakane iz takšnih ali drugačnih razlogov niso uspele, pokončajo takoj, ali pa v tajgi kje daleč na ruskem severu.

Danes izvajalci rdeče magije nimajo več gospodarja; večinoma so zbežali iz domovine in se skrivajo pod krinko različnih visokih strokovnjakov. Učinkom njihove magije se lahko izognemo samo v primeru, ko magijsko, oz. na enako brutalen način obračunamo z njimi. To je dolgotrajen postopek in ne doseže vedno dobrega rezultata, ker so ti ljudje dejansko bolni, niso duhovno razviti; po moji sodbi so to duhovno deprivirane osebe; potrebni so psihiatričnega zdravljenja ali celo osamitve.

arrow_right_alt