5. VZROKI BOLEZNI

z zornega kota klasične evropske medicine je bolezen stanje, ko določeni faktorji pustijo na organizmu določene posledice. Le preventiva v medicini poskuša doseči stanje, da bolezen ne bi puščala posledic in da bi ljudje živeli zdravo in brez bolezni. Ti tretmaji so usmerjeni oz. potekajo na fizičnem telesu in medicina bo kmalu naredila velik korak, ko bo začela opazovati tudi energetska stanja, ker bo le tako lahko spoznala vzroke bolezni in jih preprečila ali uspešno ozdravila.

Terapevt je v določeni prednosti, kajti njegov zorni kot opazuje in definira obolelost od izvira do posledice, tj. bolezni. Največ pozornosti posveča vzroku bolezni in nato njegovemu zdravljenju. Srečuje se z energijami, ki delujejo na fizično telo, tako da kot terapevt deluje korak pred medicino, čeprav na koncu zdravi tudi bolezen. Kompleten pristop k pacientu bi bil po mojem mnenju zagotovljen takrat, ko bi terapevt in zdravnik delovala sinhrono, skupaj, ali pa ko bi bil zdravnik hkrati tudi terapevt.

V grobem lahko pot razvoja vsake bolezni definiramo kot tri stanja.

PRVO STANJE Prvo stanje je trenutek, ko se pojavi poškodba na auričnem sistemu, ki je tako velika, da še ne deluje na fizičnem nivoju. Medicina še ne more vedeti, kaj se dogaja s pacientom; pacient še ne ve natančno, kaj se dogaja, čeprav se občasno slabo počuti; redki so primeri, ko išče pomoč.

DRUGO STANJE Drugo stanje je stanje, ko se je zaradi poškodbe na auričnem sistemu tudi fizično telo začelo spreminjati. Indikator bolezni je prisoten, stanje v organizmu je spremenjeno; medicina ga registrira kot slabo stanje, toda ne ve, kaj to je, zato še ne more podati diagnoze.

TRETJE STANJE Tretje stanje je pojav bolezni na fizičnem nivoju. Tu medicina na osnovi posledice obolelosti, ki se kaže pri nezadostnem delovanju ali nedelovanju določenega organa, uspešno intervenira v vseh primerih, razen če bolezen ni tako napredovala, da je močno poškodovala prizadeti organ.

Na terapevtskem področju je indikativno PRVO STANJE, to je stanje, kjer se nahaja in skriva vzrok za bolezen. Ker se bolezen vidno pojavi najprej na energetskem nivoju, v auri, in nato napreduje k telesu in k posledicam, mora terapevt dobro obvladati to področje, tj. področje čistih energij. Le takrat spozna, da se bo moral velikokrat odmakniti od pacienta in iskati vzrok za bolezen daleč od telesa, tako po razdalji kot po času.

Vzroke za nastanek bolezni lahko po njihovem prvotnem izviru razdelimo na pet področij. Praksa namreč kaže, da le-ti ležijo v karmi; v reinkarnaciji; v komplementarnem partnerju; v dediščini po očetu; in v dediščini po materi.

Pod karmo lahko vzamemo naše življenje od rojstva, kjer je največ vzrokov za bolezen.

Za reinkarnacijo še ni natančne definicije in v terapevtski praksi je najti najmanj vzrokov za poškodbe ali obolenja iz te skupine.

Komplementarni partner ima prav tako svojo karmo, vendar le manjši del le-te vpliva na nas.

Stalni problemi nastajajo pri dedovanju bolezni oz. pri nagnjenjih k obolevanjem po očetu in po materi. Do sedmega kolena nazaj delujejo na nas lastnosti naših prednikov in prednikov našega komplementarnega partnerja. Temu rečemo ‘naša zgodovina’.

arrow_right_alt