6. ZDRAVLJENJE

Z zdravljenjem bomo začeli na področju, kjer se skrivajo oz. nahajajo vzroki za bolezen. Dobro se moramo zavedati, da je zdravljenje na ravni vzroka enostavno in tudi lahko, ter da je izredno pomembno za končni cilj terapije, tj. pacientovo ozdravitev.

Terapevti s kozmično-življenjsko energijo pri svojem delu s pacienti ne uporabljamo standardnih oblik klasičnega zdravljenja: naše terapevtsko delo namreč poteka od priprave pacienta za uspešno zdravljenje do njegove ozdravitve. Glavno delo poteka na zdravljenju oz. odpravi vzrokov bolezni in na ozdravitvi energetskega potenciala, tako, da bo pacient sposoben sam obvladati svojo bolezen. Vendar brez pomoči klasične medicine ne gre. Zlasti to velja v primerih, ko so vplivi tujih faktorjev, ki vplivajo na telo, zelo močni, in ko je za naše zdravljenje na razpolago le malo časa: takrat si brez klasične nege na moremo pomagati. V končni fazi nekaterih bolezni, ko je bolezen močno napredovala, znajo biti nekatere posledice bolezni tako hude, da jih lahko sanira samo medicina. V teh primerih najbolj pomagamo pacientu, da mu za alternativo vedno predlagamo zdravniško nego.

Sicer pa opravljamo svoje začetno delo terapevta v skladu s postopki, ki jih poznamo iz prejšnjih poglavij.

arrow_right_alt