7.1. Neskončna svetloba

Številni in različni pogledi na vesolje se nam zdijo razumljivi, vendar nekatere težko sprejmemo, ker so nam že v načelu nekoliko tuji. Zaradi tega so nam, verjetno, najbolj dostopni pogledi na vesolje v pojmovanjih narodov iz naših krajev. Kompakten vpogled v razvoj kreacij na Zemlji in v dogajanja nad nami nazorno in prepričljivo podaja judovski mistični nauk Kabala.

V Kabali je nad nami, nad zemljo in nad atmosfero:

  1. Neskončna svetloba - AIN SOF OR (neskončna luč)
  2. Neskončno - AIN SOF (absolutno vse)
  3. Nič - AIN (absolutno nič)
    Za nas je, v okvirih obravnavane teme, najbolj pomembna prva točka: Neskončna svetloba - AIN SOF OR. Svetloba neskončnih potencialov v središču vesolja je osnovni vir, ki omogoča, da obstoja, da egzistira, da funkcionira vse, kar je na Zemlji. Ta svetloba, kakor je že bilo razloženo v prejšnjih poglavjih, izhaja iz srede merkave in je osnovni vir za življenje vsake ideje oziroma vsake kreacije.

Neskončna svetloba je definiran pojem: svetloba je nenadomestljiv del v spektru energij, ki so nam za življenje potrebni, vendar sama kot končni vir ne zadostuje za obstoj kreacij na zemlji.


Menim, da je to energijo najbolje imenovati življenjsko-kozmična energija, ker je dejansko univerzalna energija, v kateri je prisoten vpliv vseh faktorjev iz vesolja.


Življenjsko-kozmična energija je skladna z vesoljem in z zakoni narave, ki so nad našimi človeškimi zakoni na Zemlji, in sicer tako, da njeno delovanje na naš organizem ne funkcionira po predstavah v naši logiki. Pretvarjanje življenjsko-kozmične energije v našem telesu vodi k življenjski energiji, ki jo poznamo tudi pod imeni bioenergija, prana, či, ki. Življenjska energija je produkt v našem telesu, produkt našega telesa oz. naših organov in nam je sama po sebi razumljiva in bolj pristna, kot je npr. vsaki kuharici v kuhinji bolj razumljiva in pristna toplota njenega kuhalnika kot pa električna energija, ki se pretvarja v kuhalniku v toplotno energijo.

Iz doslej povedanega sledi, da smo vsi na zemlji odvisni od življenjsko-kozmične energije in zakonov vesolja. Sprejeto energijo telo pretvarja v življenjsko energijo (bioenergijo, prano, či, ki), katera nam omogoča vpogled v to pretvorbo oziroma prikaz funkcioniranja našega organizma.

arrow_right_alt