7.2. Kreacija

Pojem kreacije (grško: ustvarjanje, ustvarjeno) lahko tu definiramo kot vse živo in neživo na Zemlji, z upoštevanjem vseh abstraktnih in drugih analognih pojmov. Logično je, da vsaka kreacija obstoja zaradi lastnega delovanja in namenskega funkcioniranja. Lahko bi rekli, da je bila vsaka kreacija ustvarjena z namenom da bo samostojno obstajala in delovala, oz. da jo to načelo vzpostavlja oz. definira.

Če vzamemo za primer kreacije človeka, bi lahko rekli, da je le-ta popolnoma v skladu z načelom samostojnega delovanja. Toda energija, ki mu to omogoča, je življenjsko-kozmična energija: dala mu je življenje, ki je pod vplivom zakonov vesolja.

Iz tega izhaja, da mora vsaka kreacija, če želi obstajati na Zemlji, izpolnjevati pogoj,

da samostojno egzistira v skladu z zakoni stvarstva.

Človek tako popolnoma samostojno živi na Zemlji, toda ne v nasprotju z zakoni narave.

arrow_right_alt