7.3. Komplementarne energije

Dejstvo, da kreacija lahko egzistira le, če izpolnjuje pogoj samostojnega obstoja v skladu z zakoni stvarstva, je zahtevalo nastanek programa, ki bi izpolnjeval to zahtevo. Program imenujemo Vzrok vseh vzrokov in je prisoten povsod.

Zakon ‘Vzrok vseh vzrokov’ po hebrejsko imenujemo ILAT HA´ILOT: da bi izpolnil pogoj, da lahko kreacija deluje samostojno in v skladu z zakoni stvarstva, je definiral komplementarne energije.

Z definicijo komplementarnih energij je nastala možnost ustvarjanja neskončnega števila idej. Pomen komplementarne energije je viden povsod in ga v naravi spoznavamo kot sistem dualizma. Za nas je pomembna ugotovitev, da mora vsaka kreacija imeti komplementarno energijo.

Videli smo, da je obstoj kreacije ogrožen, če le-ta izgubi komplementarno energijo: zato je razumljivo, da so za zdravljenje takih stanj primerne in zelo uspešne transformacije zdravljenja s programom ILAT HA´ILOT. Ta način zdravljenja, oz. ta uspešen prvotni sistem je šel v pozabo zaradi svojega predolgega sistema transformacij in zaradi nastanka oz. razvoja združenih programov.

arrow_right_alt