7.4. KETER

Prvotno ustvarjanje vseh kreacij je potekalo po čistem sistemu, in sicer tako, da sta bili sleherna kreacija in njena komplementarna energija neločljivi.

Človek je bil v enem hkrati moški in ženska, bil je usklajen z zakoni vesolja oziroma z zakoni narave. Vsi ljudje so bili popolnoma enaki: niso se razlikovali v ničemer. Lahko bi rekli, da so vsi ljudje imeli istega prednika.

V času ustvarjanja kreacij so bili programi popolnoma čisti, neokrnjeni in nepoškodovani. Parametri so bili čisti, oziroma čisti so bili programi, ki so definirali določeno kreacijo. Tako je bila pri človeku, katerega definira Genetska Koda (ali skrajšano DNK - Derubo-Nukleinska-Kislina), le-ta pri vseh popolnoma enaka. Podoben nazoren primer je obsežna in čista dokumentacija, ki je v tovarni pripravljena za izdelavo posameznih izdelkov (kot je na primer avto).

Zgradba DNK in njena delitev

Znanstveniki danes odkrivajo in raziskujejo gene, njihove lastnosti in položaje na verigah hromozomov, ‘zapise’ v njih in podobno. Za terapevtsko delo je vsako odkritje zelo pomembno, ker dokazuje povezavo med fizičnim in energetskim sistemom delovanja človeškega organizma. Posebej pomembno je spoznavanje DNK programa, v katerem je zapisana celotna konstrukcija kompletne kreacije od embrija do razvitega organizma, kajti tu so zajeti vsi programi, ki določajo prav vse lastnosti in to od njegovega rojstva do smrti.

Danes za potrebe terapevtskega dela uporabljamo več oblik genetskih kod, ki nam omogočajo lažje delo. Te kode so: Originalna genetska koda; Originalna genetska koda, ki ščiti genetsko kodo od poškodbe; Genetska koda za večno življenje; Centralna genetska koda, in Specifična genetska koda.

Originalna genetska koda

Originalna genetska koda je koda, ki zagotavlja da pri reprodukciji sleherne kreacije ne pride do sprememb, s katerimi bi ta kreacija izgubila svoje karakteristike, oz. da se ne bi prelevila in pojavila v neki drugi fizični obliki. Tako se človek vedno rodi kot človek in ne kot neko drugo živo bitje.

Originalna genetska koda, ki ščiti genetsko kodo od poškodbe

Originalna genetska koda, ki ščiti genetsko kodo od poškodbe je varnostna koda, ki popravlja poškodbe, ki so tako velike, da bi kreacija zaradi njih izgubila nek svoj osnovni del ali značilnost. Skrbi za to, da sicer lahko nastopijo spremembe določenih genov, vendar da pri tem ne pride do deformacije celotne kreacije. Znanstveniki imajo danes zbrane podatke o tej kodi, toda ne poznajo še vseh njenih lastnosti. Eno, kar je bilo povsem natančno ugotovljeno je, da v genetskem zapisu ene sekvence obstaja od 40 do 200 istih zapisov. To pomeni, da se v primeru okvare enega ali več genetskih zapisov (recimo zaradi delovanja virusov), po zdravljenju v temu organizmu prvotni genetski zapis ne spremeni, oz. ne izgubi svojih lastnosti, ker za obstoj njegovih osnovnih značilnosti poskrbijo preostale iste sekvence.

Genetska koda za večno življenje

Genetska koda za večno življenje zagotavlja potek reinkarnacijskega procesa in postopka: omogoča, kakor to verjamejo in trdijo na Vzhodu, preseljevanje duš iz enega telesa v drugo. Časovni razmik, ki je potreben da duša pri selitvi preide iz enega telesa v drugo, traja več kot eno človeško življenje; po navadi traja najmanj dve življenjski dobi. Terapevt mora pri oživitvi vsakega telesa, na primer pri oživljanju telesa komplementarnega partnerja, upoštevati to kodo.

Centralna genetska koda

Centralna genetska koda je zapis, ki skrbi, da ima kreacija ali v našem primeru človeško bitje kot enkratna oseba karakteristične lastnosti, ki so mu primerne. Ta koda najbolj oz. zelo močno vpliva na značaj človeka: nahaja se v središču sakruma v hrbtenici.

Spiralna oblika energije te kode ima 7 ovojev, ki se sukajo v levo, nasprotno smeri vrtenja urnega kazalca: na teh 7 ovojih se vrsti še po 9 ovojev in na teh 9. ovojih so še po 3 ovoji. To je pravilna oblika energijskih spiral.

Spirala centralnega DNK

V primeru, ko ima ta koda spiralo energije z vrtenjem v desno, bo imela le 1 do 4 ovoje in na njih samo še 3 ovoje. Ta oblika je poškodovana in takšna oseba ima po navadi vzkipljiv in eksploziven zanačaj.

Po letu 2000 se otroci lahko rodijo z vsemi omenjenimi kodnimi spiralami, ki se lahko sukajo v desno ali levo smer. Pri njih sta obe obliki normalni, nepoškodovani in jih ni potrebno zdraviti.

Trajna poškodba energetske oblike genetske kode nastane pri atomski eksploziji, ki silovito oz. tako močno deluje na energetsko obliko spiral, da se genetska koda popolnoma spremeni, izgubi spiralo in je s tem kreacija izgubljena. Človek se v tem primeru ne bo več rodil kot človek temveč kot nekaj drugega, kar ni podobno človeku.

Specifična genetska koda

Specifična genetska koda je koda, ki definira posamezni organ ali sistem v organizmu. Na primer: genetska koda, ki definira parametre ledvic je specifična genetska koda ledvic. To kodo bomo zelo malo uporabljali.

Stanje, v katerem so vse kracije popolnoma čiste, ena drugi popolnoma enake in imajo enakega prednika imenujemo KETER. To je stanje čistih kreacij in v njem je obnašanje kreacij popolnoma usklajeno med seboj in z naravo, brez konflikta in brez negativnih dejanj, in če smo ga iskali, smo v njem našli raj, paradiž.

Vedno, v vseh primerih popravljanja genetske kode pri terapevtskem zdravljenju, jo bomo primerjali s tem stanjem, ko je kreacija čista, oz. v stanju Ketra.

arrow_right_alt