7.5. KETER iniciacija

Trenutek Ketra je značilen trenutek, trenutek čistih parametrov. To je pravi čas za uglasitve pacienta in njegove prilagoditve za sprejemanje življenjskokozmične energije. Iniciacija ali uglasitev je potrebna, da se odprejo kanali za sprejemanje življenjsko-kozmične energije.

Keter danes odpiramo pri pripravi pacienta za tretma. Postopek odpiranja KETRA je opisan v drugi knjigi, poglavje ‘Priprava pacienta – iniciacija’. Skozi zgodovino je odpiranje Ketra potekalo po starih pravilih, ki so bila bolj podobna iniciacijam v nekem tajnem društvu ali v Reiki sistemu kot sodobnem pristopu k tej tematiki.

Ko odpremo Keter se odprejo energetske osmičke v vseh smereh. Nad glavo se pojavi energetski krog, katerega terapevt lahko registrira z blinkanjem.


Roko položimo malo nad glavo pacienta, blinkamo in počasi dvigamo roko. Ko blinkanje preneha, krožimo z roko nad glavo na višini prenehanja: zaznali in ugotovili bomo energetski krog KETRA.


Ta krog je analogen oz. podoben svetniškem siju, ki je večkrat naslikan okrog glav na freskah ali na slikah upodobljenih svetnikov. Lahko bi rekel, da je KETER ta svetlobni krog, ki ga je umetnik simbolično poudaril in zarisal nad glavo svetnika.

Zanimivo je, da prav pri vseh pacientih, ko pridejo na zdravljenje, KETER ni odprt. To pomeni, da spontano odpiranje Ketra ne obstoja, kot tudi, da se Keter da odpreti na nek drug način ali z neko drugo tehniko. Številni preizkusi in načini odpiranja KETRA niso dali dobrih rezultatov, zato ima tu opisana tehnika veliko težo oz. pomen.

arrow_right_alt