7.6. Program EHEYE ASHER EHEYE

Najnatančnejši sistem zdravljenja s primerjanjem je vsekakor primerjanje s tistim trenutkom, ko so parametri popolnoma čisti in nepoškodovani. Genetske kode so nepoškodovane, zato je programska točnost za vsako kreacijo idealna. Zaradi tega bomo več kritičnih opravil pri pripravi in zdravljenju pacienta primerjali s tem stanjem.

Izvajanje iniciacije in oživljanje komplementarnega partnerja sta vezana za ta trenutek. Večino energetskih tvorb zdravimo s povezavo na trenutek čistih nastavitev. Za direktno zdravljenje v času čistih parametrov skrbi program EHEYE ASHER EHEYE.

Direktno zdravljenje s programom EHEYE ASHER EHEYE ni pokazalo svoje praktične uporabnosti. Tudi prvotni program ILAT HA´ILOT se ni mogel uveljaviti v vsakdanjem življenju: oba sta tako izključno razvojna programa.

arrow_right_alt