7.8. KABALA in njen pomen

KABALA, ta mistični nauk judovskega ljudstva, je močno vplival na naše življenje; tu je premalo prostora za stvaren pregled njegove širine in njegove vrednosti. Študij KABALE zahteva veliko časa in predznanja, zato je razumljivo, da so nekateri preučevalci, analitiki in psihologi izjavljali, da so KABALO študirali celo življenje.

Kot sem že omenil v prejšnjih poglavjih, definira Kabala svetove nad nami in nam da določen vpogled v to, kaj v vesolju je (ain sof or, ain sof, ain). Razvoj kreacij in pota realizacije posameznih idej pa nam podaja ‘Drevo življenja’.

Drevo življenja podaja vsa razodetja; sestavljajo ga trije stebri: desni-dejavni, srednji in levi-trpni; trije stebri ponazarjajo tri načela, katera utemeljuje oz. oblikuje deset sefir oz. deset božjih atributov. V temeljni zasnovi Drevesa življenja so torej Sefire, ki so med seboj povezane s potmi, katere nam podajajo oz. determinirajo pota realizacije določene ideje in ki vodijo od enega do drugega atributa. Teh poti je 22: označene so s hebrejskimi črkami ali z atributi 22. kart velike arkane pri TAROTU.

Tako na primer kabalistično barvanje telesa poteka preko naslednjih sefir: keter (krona), hohma (modrost), bina (razumevanje), hesed (usmiljenje), gevura (sodba), tifaret (lepota), neza (večnost), hod (odsev), jesod (temelj) in malhut (kraljestvo), kar je hkrati tudi načelo oz. pot ideje in kreacije, tj. ustvarjanja ali nastanka prvega človeka, Adama Kadmona. Sefire zajamejo štiri svetove, ki se prepletajo med seboj, tako da določene sefire eksistirajo v zgornjem in druge v spodnjem svetu.

KABALA – Drevo življenja

Korenina - AZILUT (svet emaniranja)

Deblo - BERIJA (svet ustvarjanja, stvaritve)

Veja - JECIRA (svet upodabljanja)

Sadež - ASIA (svet dejanja, delovanja)

Drevo življenja, ta zapleteni starodavni mistični nauk, so modri Hebrejci le delno oz. pomanjkljivo razkrili: predvidevam, da danes poznamo le oz. samo okrnjeno KABALO. Tu, menim, manjkajo določene poti: če upoštevamo večni dualizem naravnega zakona in predvidevano popolnost tega mističnega nauka, v njem pogrešamo dve poti oz. dva atributa velike arkane pri TAROTU.

arrow_right_alt