7. EVOLUCIJA IN PROGRAMI

Številni znanstveniki z novimi spoznanji iz leta v leto dopolnjujejo in oblikujejo poglede na naše vesolje in zagovarjajo določene teze o njegovem obsegu, razvoju in možnostih dojemanja abstraktnega. Kaj je izza konca in kje je konec vesolja so večna vprašanja za mnoge mislece. Nobeden izmed njih nam ne more dati enkratnega in za vse zadovoljivega odgovora, ker je velikost vesolja nedojemljiva, če razmišljamo ob upoštevanju naših obstoječih fizikalnih zakonov.

Kakšno je vesolje in kakšen je vpliv vesolja na naše življenje, so skozi zgodovino, na osnovi specifičnih filozofsko-religioznih načel, opisali skorajda vsi narodi in civilizacije tega sveta. Z analizo teh pogledov lahko sklepamo o tem, na kakšni stopnji razvoja so ti narodi bili, kakšna je bila njihova kultura in kaj so ti narodi spoznavali v vesolju, oz. kaj jih je iz vesolja najbolj prevzemalo. V enem so si bili vsi enotni: da smo vsi odvisni od vesolja, od neke njegove naravne sile, ne glede na to, kako so jo poimenovali.

arrow_right_alt