8.1. Razločitev kreacije na dva dela

Ker je pred dogodkom vladal raj, je po dogodku vsekakor nastal pekel. Komplementarne energije niso več vedno izpolnjevale kozmično zahtevo, da sleherna kreacija eksistira samostojno in v sklopu stvarstva. Nastali so problemi.

Ustvarjajo se emocije in želja po pripadnosti, pojavljajo se vakumske energije, ki omogočajo poškodbo energetskih sistemov, nastajajo mutacije, na primer elementali in podobne reči. Pri organizmih se ustvarjajo poškodbe, pojavljajo se bolezni, spremembe pri določenih organih, nastopa mutacija in različni vplivi. Pojavlja se želja po dominaciji, vpliv ene ideje na drugo, želja po vodstvu in vladanju. Nastajajo zloba, zavist, ljubosumje in podjarmljenje. Nastajajo vojne, zločini, umori, ponižanja, trpljenje in suženjstvo.

Nastal je naš svet, svet sprememb in problemov. Vse to se iz roda v rod, iz generacije v generacijo zapisuje v spremenjenih genih in enote kreacije postajo med seboj različne oziroma nimajo več istega prednika: vsaka ima svojega in ljudje smo postali v razpoznavanju prepoznani. Vse skupaj je pripeljalo do tega, da imamo različne usode, različno zgodovino in različno karmo.

arrow_right_alt