8.2. Dve različni stanji

Za zdravljenje je pomembno stanje pred dogodkom in stanje po dogodku, oz. po že omenjeni eksploziji v vesolju.

Pred eksplozijo, pred dogodkom

Kot smo videli, je program ILAT HA´ILOT definiral komplementarne energije in razumljivo je, da lahko to izhodišče oz. stanje uporabimo za rešitev določenega problema. Stanje v trenutku pred eksplozijo, ko so vsi parametri nepoškodovani oz. v stanju KETRA, nam omogoča primerjanje zdravljenja in povezavo z energijo stvarstva, uglasitve in preverjanje. Program EHEYE ASHER EHEYE nam podaja možnost zdravljenja, razreševanja (deformacij, okvar ali poškodb) v času pred dogodkom.

Stanje po eksploziji, po dogodku

Stanje po dogodku je stanje problemov. Mi (ljudje, terapevti, pacienti) formiramo vse prijeme, iščemo vzroke, definiramo pravila in formiramo popravljanje okvare ali deformacije. Vsega se ne bo dalo zlahka rešiti, toda izkušnje iz prakse nam povedo, da se vsakemu pacientu da pomagati in da je vsak problem rešljiv; razen v primeru, ko je bolezen že uničila vitalne organe. Toda tudi tu se da pomagati, in sicer tako, da s terapevtskim posegom ublažimo stranske učinke različnih zdravil in morebitnih neučinkovitih prijemov pri prejšnjem zdravljenju, omejimo učinke travmatičnih dogodkov in podobno.

arrow_right_alt