8. EKSPLOZIJA V VESOLJU

Samo po sebi se zastavlja vprašanje: kaj se je v zgodovini sveta zgodilo, da je danes večina kreacij poškodovanih in mutiranih? Enote kreacij se namreč med seboj močno razlikujejo, marsikateri organ kreacije pa se je prelevil, oz. spremenil iz ene v drugo obliko.

Večina znanstvenikov današnjega časa zagovarja tezo, da se je v vesolju zgodila eksplozija in da je po tej velikanski eksploziji nastal današnji svet vesolja. Mi bomo v transformacijah to eksplozijo v vesolju imenovali DOGODEK.

Pri eksploziji so kreacije doživele spremembo. Ena od najpomembnejših in najdaljnosežnejših sprememb je vsekakor ločitev komplementarnih energij od sleherne kreacije.

arrow_right_alt