9.3.2. Energetska telesa

Druga poškodba auričnega sistema je nakopičena odvečna energija, ki jo povzroča energetsko živi elemental, ko se prisesa na auro. Njegova glavna lastnost je nesposobnost, nezmožnost da bi se odstranil iz aure, ker sam nima življenjske energije. Zato poškoduje auro in praktično živi od njene energije, ne glede na to, da je njegova pot določena oz. da vodi na neko drugo mesto, kot je to raj za dušo umrlega sorodnika ali drage osebe. Če želimo ozdraviti ta del auričnega sistema, moramo to storiti v dveh korakih. Prvič,

  1. moramo v energetsko telo (organizem, elemental) dodati življenjsko energijo, da se bo lahko ločilo od aure, in
  2. to energetsko telo, ki sedaj ima življenjsko energijo, odstraniti iz aure.

DRUGO PRAVILO odstranimo odvečno energijo

a) DAMO ŽIVLJENJSKO ENERGIJO

Vzamem YEHI OR v PROGRAM sklopa vzrokov da energetsko telo nima življenjske energije plus komplementarno energijo tega dam v merkavo neskončne svetlobe

b) ODSTRANIMO ENERGETSKO TELO IZ AURE
Vzamem energetsko telo plus komplementarno energijo tega telesa PRED DOGODKOM in dam v merkavo neskončne svetlobe

Kot vidimo, je prvi del drugega pravila dvig življenjske energije, kar pomeni, da je to prvo pravilo. Drugi del pravila definira kako naj odstranimo energetski živi organizem in da moramo to storiti izključno PRED DOGODKOM, ko so vsi parametri kreacije čisti v trenutku Ketra.

PRVO in DRUGO PRAVILO sta osnovni pravili in praktično vse transformacije lahko izvedemo samo s tema dvema praviloma. Ni prave potrebe po ustvarjanju novih pravil, vendar bomo zaradi enostavnosti in skrajševanja časa transformacij in tretmajev le dodali nekaj pravil.

arrow_right_alt