Spremna beseda

Smisel slehernega človeškega življenja je sreča. Vsak človek si jo želi, ne glede na čas in kraj svojega bivanja, sega po njej, in vsak človek si jo predstavlja drugače. Le ena misel in želja je v tej mozaični predstavi vsem nam, ranljivim in krhkim človeškim bitjem, dana kot skupna: to je sreča v zdravju.

Na tej poti zdravega življenja, ali na poti iz bolezni, na poti iz trpljenja, tako svojega kot tujega, iščejo človeška bitja ustaljena in nova pota, bodisi z željo da bi si zdravje ohranili, da bi bolezen preprečili, bodisi da bi jo omilili, ali da bi ozdraveli. Na tej poti vsi iščemo pomoč, nasvet, oporo, zdravilo.

Prav to, dobronamerno, kompetentno in preizkušeno pomoč, strokovni nasvet in vsakomur dostopno zdravilo prinašajo besedila v dvanajstih poglavjih pričujoče knjige dolgoletnega zdravilca in terapevta s kozmično-življenjsko energijo, gospoda Boška Djurice, ki leži pred Vami.

Njen avtor, po izobrazbi inženir elektrotehnike, ki živi v Sloveniji že 45 let, s svojim pronicljivim očesom opazuje metode, postopke in učinke zdravljenja z nekonvencionalnimi pristopi ter s svojo prirojeno nadarjenostjo, pridobljenim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami iz požrtvovalnega terapevtskega dela s pacienti črpa spoznanja o obstoju, lastnostih in pozitivnih učinkih kozmične energije.

Njegovi uspehi pri zdravljenju bolezenskih stanj, bolezni, in tudi tki. neozdravljivih primerov, pa tudi razgledi po raznovrstni domači in tuji, sodobni in starejši strokovni literaturi ter nezdravih pojavih in njihovih posledicah v slovenskem in črnogorskem življenjskem okolju, so mu dali dovolj gradiva za to nenavadno in poučno knjigo, ki odpira pred bralcem pogled na resnico o delcih sveta okoli nas, v nedeljivem fizičnem in paralelnem duhovnem svetu posameznika, ki smo jo sicer slutili, zaznali, a se nismo mogli dokopati do njenega bistva, do artikulacije problema, do odgovora nanj, do zdravilne rešitve ali odrešitve.

Avtor tu pogumno ponuja javnosti svojo življenjsko izkušnjo, lastna spoznanja, preizkušene metode in učinkovite terapevtske postopke v premagovanju bolezni, bolezenskih stanj, negativnih vplivov okolja, prednikov in magije, o blagodejnosti duhovne aktivnosti, osebne rasti in mantrične meditacije, o spoznavanju, odkrivanju, zdravljenju in preverjanju učinkovitosti zdravljenja na obolelih mestih oz. organih, o zdravljenju fizičnega in duhovnega telesa s transformacijami oz. prebliski, o razkrivanju in odpravljanju delovanja urokov in prekletstev, idr., tudi nam, bralcem, v vednost in v uporabo, v skladu s humanističnim načelom antičnega modreca: spoznanja in znanja, ki jih človek doseže v svojem delu in življenju mora nesebično podati naprej, v trajni in resnicoljubni želji, da bi bralec, pacient, ali terapevt in zdravilec v njej našla svoje zrno resnice, oporo, napotek, postopek, metodo in s tem učinkovito pomoč.

Demistificira nekatere zablode, naivne predstave, postopke, in hkrati ponuja konkretne odgovore na številna boleča in aktualna vprašanja, ki spremljajo naš od narave bežeči čas in njegove pogoste bolezni.

Knjiga je napisana pošteno, zavzeto in dobronamerno: razkriva nenavadno bogato znanje, izkušnjo in predvsem iskreno plemenito željo avtorja: pomagati sočloveku v stiski, pomagati sočloveku iz njegovih fizičnih in psihičnih težav, pomagati sočloveku na poti iz bolezni oz. na poti k zdravju, na poti od zlega k dobremu danes in jutri: skratka, razkriva bralcem svojevrstni svet terapevta, zdravilca Boška Djurice, kateri mu nekateri bralci ali terapevti sicer ne moremo v celoti slediti, ker ne premoremo njegove predanosti, doslednosti, nadarjenosti, izkušenj, marljivosti in znanja, ki pa ponuja odgovore na pogosta in tudi nekatera doslej nerešena vprašanja iz sveta človeških bolezni, muk, strahu in vsakdanjega trpljenja.

Torej, dragi bralci in sotrudniki na poti k fizičnemu in psihičnemu zdravju, pacienti in zdravilci, ljubitelji ezoterične in klasične, oz. konvencionalne in alternativne medicinske literature, spoznajte njegovo modro knjigo o dosegljivosti, načelu, postopkih in metodah zdravljenja s kozmično-življenjsko energijo, njegovih razsežnostih in pozitivnih učinkih, in prisluhnite besedi, poročilom, opisom, razlagam in napotkom izkušenega in uspešnega zdravilca: v njej boste zagotovo našli marsikaj novega, neverjetnega, šokantnega, preizkušenega, poučnega, zanimivega, modrega, uporabnega in koristnega tudi na Vaši osebni poti do zdravja in sreče.

dr. Vladimir Osolnik, profesor


Na splošno veljajo besede »zavedati se« ( to be aware ), »vedeti« in »biti pri zavesti« za sopomenke. Koren aware (tako kot v nemščini gewahr) pomeni v angleški in germanski zgodovini besede »previdnost« ali »pozornost«. Običajno ga zasledimo v besedni zvezi, kot je »biti pozoren« ali »postati pozoren na kaj«. To pomeni več kot preprosto zavedanje ali znanje.

Pomeni, da odkrijemo nekaj, kar ni povsem očitno in česar nismo pričakovali.

Z drugimi besedami, zavedanje je vedenje ali zavest v stanju napete pozornosti.

Ni ga stika med dvema človeškima bitjema, ki ne bi vplival na oba.

Cilj vseh živih bitij, tudi človeka, je isti : čim popolnejša rast, razvoj, zorenje, plodnost in s tem ohranjanje življenja. Človek je obdarjen z razumom in svobodo izbire, da sam išče in izbira svoje cilje.

Na poti samoizpopolnjevanja je najprej treba premagati nekaj ovir. Največja med njimi je morda nasedanje slepilom, utvaram in prevaram. Teh je v družbi, ki temelji na težnji po čim večjem dobičku, ne pa največji koristi za ljudi, veliko in to na vseh področjih.

Celo na področju »duhovne rasti« mrgoli praznih obljub in sleparij.

Na poti samoizpolnitve nas ovira tudi zapravljanje časa s plehkim govorjenjem, miselnost, da je mogoče kaj vrednega doseči brez truda in odpor proti vsemu, kar diši po avtoritarnosti in disciplini.

Koristni koraki na tej poti so: osredotočanje na en cilj namesto beganja za mnogimi; budnost, namesto da živimo napol budni; globlje zavedanje sebe in sveta; razvijanje pozornosti, zbranosti in kritičnega mišljenja.

Bistvo vseh pravil je, da so pogoji, ki jih moramo izpolniti, če naj dosežemo popolnejše življenje, odrekanje pohlepu, utvaram in sovraštvu ter gojenje ljubezni in sočutja.

Spoznanje in učenje umetnosti življenja ovira tudi vdajanje plehkim pogovorom. Kaj je plehko?

Predvsem, pomeni plitev, nezanimiv, nepomemben, puhel, pouličen ali prostaški. Kot »plehko« lahko opredelimo tudi naravnanost, ki jo v življenju zanima le površina stvari, ne pa njihovi vzroki ali globlje plasti; kot nagnjenje, ki ne razlikuje med bistvenim in nebistvenim, ali kot nagnjenje, ki ti dve značilnosti spreobrača. Lahko tudi rečemo, da plehkost izvira iz neživosti, neodzivnosti, mrtvosti ali iz kateregakoli nagnjenja, ki ni povezano z osrednjo človekovo nalogo: popolnoma se roditi.

V prvem stoletju pred našim štetjem je rimski filozof Cicero prvi uporabil besedo humanizem in s tem označil prepričanje, da je bistvo vsega v spoštovanju posameznika, saj se v njem najde slika celega sveta v malem.

Boško je humanist.

V svoji knjigi nam razkazuje pot, razblinitve egovih meja in kako se s pomočjo vse prisotne pozitivne energije združiti z želenim blagostanjem.

O. Renko, dr. med.


Vse več se ponuja možnosti tudi pri nas, kako z uporabo različnih alternativnih tehnik pomagati pri zdravljenju. Ob večletnem delu, obiskovanju raznih tečajev, spremljanju dela kolegov je opaziti, da so zdravilci na opaznem udaru glede lastnega zdravja, osebne kvalitete in dolgosti življenja. Marsikatera zdravilska tehnika daje sicer dober rezultat, vendar je ponavadi ozko delujoča ali celo povzroči na zdravljencu neželeno posledico, če terapevt nima pravilnega pristopa k zdravljenju.

V pričujoči knjigi nam avtor razkriva čudoviti novodobni nauk, s katerim lahko oplemenitimo vsako tehniko zdravljenja brez zunanjih pripomočkov. Uporabo izvorne kozmične energije, ki nam daje življenje sami preverjamo pred in po zdravljenju. Našo odvisnost od kozmične energije dokazujejo tudi mnogi empirični poskusi znanstvenikov in pričevanja vse več pojavljajočih se posameznikov, ki žive tudi brez hrane in pijače.

Prednost uporabe življenjsko-kozmične energije pri zdravljenju je predvsem v tem, da nima nikakršnih stranskih učinkov za udeležence terapije: odpravijo se vzroki, ki so povzročili bolno stanje in dovede se čista energija lastnemu obrambnemu sistemu, da bolnik sam premaga konflikte in bolezen.

Pacient po terapiji dobi voljo do življenja ter omeji delovanje vsakdanjih stresov na organizem. Temu sledijo hitre in neverjetne ozdravitve na vseh možnih področjih kreiranja. V večini primerov zadostuje ena oz. majhno število terapij, razen pri zdravljenju težjih posledic, ki jih bolezen pušča na človeških organih. Z iskanjem vzrokov bolezni najpogosteje zasledimo programirane vdore, ko je za ozdravitev pacienta potrebno očistiti tudi bivalni ali delovni prostor od motečih energetskih vplivov.

Boško zdravi in vodi tečaje za usposabljanje terapevtov z življenjsko kozmično energijo v raznih krajih pri nas in v tujini, v le-teh predvsem z metodo zdravljenja na daljavo. Njegov vrhunski prispevek je v učinkovitem čiščenju črne magije, urokov in prekletstev, kot najbolj motečih vzročnih vplivov pri težkih obolenjih. Zdravi z metodo miselnih prebliskov, do katere po njegovem več kot štirideset letnem proučevanju okultnih ved najlažje pridemo preko pedagoško pogojenega dela procesa spoznavanja hermetizma. V jedrnatem tekstu tega priročnika nas popelje od znanih zahodnih sistemov tradicionalne medicine do odkritja delovanja osnovnih kozmičnih zakonov, stkanih v kratke zdravilne transformacije.

Prva od treh predvidenih knjig je izjemen prispevek k ezoterični literaturi. Odkriva nam stik znanosti in duhovnosti preko popravkov genetskih mutacij, vsem zainteresiranim za duhovno rast pa z vztrajnim delom in opazovanjem nudi možnost spoznanja resnice.

Irena Golouh

UM JE MORILEC RESNICE

NAJ UČENEC UBIJE MORILCA

arrow_right_alt