Zahvala

Zahvaljujem se vsem ljudem, ki so se obrnili name, ko so iskali pomoč in zdravje. Spodbudili so me k sistematičnemu pristopu pri zdravljenju in k odločitvi, da o svojem spoznanju, nazoru in delu napišem knjigo in da učim tudi druge, ki želijo pomagati sebi in svojim bližnjim.

Prav tako se zahvaljujem vsem tistim, ki so mi stali ob strani in pripomogli k realizaciji prvega dela obravnave pričujoče snovi; še posebej se zahvaljujem Vladimirju Osolniku, ki je težko razumljivo besedilo jezikovno pregledal in popravil. avtor

arrow_right_alt