1.3.   Ezoterične tehnike in duhovnost

Številni duhovno razviti posamezniki so na koncu devetnajstega in na začetku dvajsetega stoletja opozarjali da večina izvajalcev ezoteričnih tehnik, znanih na Vzhodu, netočno prenaša tovrstno znanje na Zahod, nepravilno razume njihov pomen, napačno razlaga in izvaja njihove programe, in da so tako tudi rezultati njihovega početja slabi, dostikrat škodljivi in za zdravje nevarni. To opozorilo velja tudi danes, izvajalci vzhodnjaških ezoteričnih tehnik poskušajo hitro in na poenostavljen način, doseči pomemben status v družbi z namenom, da bi postali velike in pomembne osebnosti, ker nekaj vedo kar drugi ne vedo, in podobno. To kaže na vodenje ega in na njegove pasti, ki posameznika zapeljejo in preusmerijo njegova prizadevanje za duhovno napredovanje; zapleta se v napačne misli, začne misliti po zahodnjaško in zato ne uspe na svoji poti duhovnega razvoja. Ukvarjanje z ezoteričnimi tehnikami, ki z duhovnim razvojem nimajo dosti skupnega, vedno zavede posameznike in omogoči egu, da jih v prizadevanju za duhovni razvoj prikrajša in lažno poveliča. Poznavalce ezoteričnih tehnik poznamo kot osebe, ki se arogantno obnašajo, visoko elitistične in »preveč pametne«, da bi pridobljeno osvojeno znanje analizirali, ker se ne zavedajo da jim ta občutek superiornosti hrani ego in jih s tem postavlja v t. i. petelinji položaj.

Vzemimo za primer preprosto disciplino, kot so dirke avtomobilov, ki sem jih omenil v prejšnjih knjigah o življenjsko-kozmični energiji. Lahko dosežemo prvo mesto na svetu in postanemo v družbi zelo znani kot uspešen in nepremagljiv voznik dirkalnega avtomobila. Upravljanje z avtom je manipulativna sposobnost in je odvisna predvsem od sposobnosti dirkalnega avtomobila in njegove konstrukcije, da v konkurenci različnih tovarniških modelov njegov voznik na dirkah doseže največjo hitrost oz. najboljšo pozicijo. Znanje je v konstrukciji avtomobila in skupini posameznikov, ki izdelujejo stroj, in ne v vozniku, ki zmago doseže z upravljanjem dobro izdelanega dirkalnika: njegovo znanje ne pomeni nič, če ne sedi za volanom avtomobila. Če sposobnost voznika in konstrukcijo vozila improvizirano primerjamo z egom in notranjim jazom bo voznik predstavljal ego in konstruktorji vozila notranji jaz.

Prav tako lahko primerjamo ego in notranji jaz z računalniško igro in zmagovalcem na tekmovanju v tej disciplini. Zmagovalec, oziroma manipulator na računalniku, je na nivoju ega in njegove želje po zmagi, medtem ko je programer ali konstruktor te računalniške igre, dejansko sposobna in ustvarjalna sila, ki jo improvizirano lahko izravnamo z notranjim jazom, oz. z duhovno komponento človeka. Programer je uporabil duhovno potenco, komponento, da je skonstruiral dobro igro in pokazal svoje znanje, strokovno usposobljenost, nadarjenost, ki je univerzalnega pomena. Manipulator, oziroma uporabnik tega programa ne ve, in tudi ni nujno da bi vedel, kako je program igre napisan: njegova naloga je izvesti postopke in reševati naloge, katere mu je napisal programer, in njegovo znanje postane neuporabno, če ostane brez računalnika. Uporabnik računalniškega programa je na nivoju ega in lastne želje, ki jo hrani ego, da bi s spoznavanjem in vednostjo o programu dosegel najboljši rezultat na tekmovanju, medtem ko programerja kot strokovnjaka lahko izenačimo z notranjim jazom, univerzalnim znanjem pod vplivom duhovne komponente.

Astrologija, ena od najpopularnejših ezoteričnih ved, na osnovi položaja planetov, podatkov o rojstvu in natančnem času opazovanja prerokuje, določa karakterne lastnosti oseb in še marsikaj drugega; je karakterističen primer delovanja ega in notranjega jaza. Astrolog namreč uporablja znana pravila astrologije in določa potrebne pozicije točk, kot jih zahteva na primer natalni horoskop, ki je odvisen od točnosti vnesenih podatkov. Pravila so znana, in ni treba dosti premišljevati, da dobimo odgovor na zastavljeno vprašanje: vse je že definirano tako natančno, da lahko kompletno znanje iz astrologije prenesemo na svoj računalnik in iz njega črpamo odgovore. Osvojeno znanje astrologije je ego komponenta, prav tako manipulativno znanje in delo z računalnikom, zato ni čudno da so novodobni astrologi izgubljeni brez stroja, emfemeridov in osnovnih podatkov za horoskopski izračun. Tisti avtor, ki je nekoč v preteklosti napisal pravila za delo astrologov, ki je to delo dokončal in omogočil drugim, da to znanje uporabljajo oziroma izkoristijo, je bil strokovno sposoben in duhovno razvit posameznik, in nikakor ne velja, da je duhovno razvit tisti, ki to znanje uporablja. Astrologa bi lahko enačili z egom, ker je njegovo znanje naučeno, manipulativno, kombinirano, nikakor pa ni kreativno, medtem ko bi tistega, ki je ustvaril napisal pravila za delo astrologov, lahko primerjali z duhovno komponento, notranjim jazom.

Numerologija, Tarot, Rune in podobne, da ne naštevam vseh, so ezoterične tehnike, ki se dajo naučiti, koristno uporabiti za potrebe ega in nič več. Duhovno raz- vit in sposoben strokovnjak je bil tisti, ki je napisal zakonitosti za te ezoterične vede, nikakor pa ne velja, da je tisti, ki ta pravila izvaja, duhovno razvita oseba. Danes veliko teh ezoteričnih tehnik oz. njihovih nalog rešujemo s pomočjo računalnika; logično je, da znanje iz ezoteričnih ved prinese veliko koristnega, če jih pravilno uporabljamo in vrednotimo. Poznavanje ezoteričnih ved da posamezniku širši vpogled v fizično in energetsko telo človeka: to znanje lahko izkoristimo v praksi, v poklicu, družbi in podobno. Nemalo primerov poznamo, ko je svetovno znan znanstvenik postal spoštovan v svetu, ne toliko zaradi znanja v svoji panogi temveč zato, ker je svoj poklic obogatil z ezoteričnim znanjem. Ni panoge v našem življenju na Zemlji, katera se ne bi mogla dopolniti in obogatiti z znanjem fizično nedefiniranih ved ali bolje rečeno z ezoteričnimi možnostmi.

Dobro je vedeti, poznati in obvladati ezoterične tehnike, vendar se moramo zavedati tudi zablod in nevarnosti tovrstnega dela in uporabe teh tehnik. Mora nam biti jasno, da to znanje ni duhovno znanje in da je nujno potrebno razviti kritični odnos do uporabe teh tehnik, ker nas skozi čas zasužnjijo, omejijo in onemogočijo pot k široki izobrazbi. Posledice dela z ezoteričnimi tehnikami so lahko za zdravje njihovih izvajalcev zelo hude in nemalokrat se zgodi, da potrebujejo medicinsko pomoč; večina potrebuje neprekinjeno skrb psihoterapevtov; lahko bi rekli da so postali odvisniki, potrebni zdravljenja, in da so za družbo pravzaprav v statusu invalidnosti. Posebej je potrebno omeniti, da delo z ezoteričnimi tehnikami povzroča vzroke za marsikatero hudo bolezen in predčasno nehanje fizičnega življenja.

arrow_right_alt