10.1.  Duša in njene vrste

Pri oploditvi, spočetju, duša prevzame upravljanje z razvojnim procesom in je do rojstva otroka brezmadežna, ni vplivov na njeno programsko strukturo. Ubiti novorojenega pomeni, da smo ubili človeka s čisto dušo in to dejanje daje največ slabega, to je eden najmočnejših zločinov na nivoju duš. Prav tako kljubovalna ali namenska prekinitev nosečnosti daje na nivoju duš tako močan zločin, da ženska izgubi pravico do otroka in lahko postane neplodna. V takih primerih medicina ne najde vzroka za neplodnost in trdi, da je ta ženska popolnoma zdrava. To nas ne sme presenetiti, čeprav smo danes vsi priče, da se marsikatere medicinske ali religiozne doktrine resnice rušijo kot hiše iz kart: te vede se krčevito držijo ustaljenih rešitev. Vzemimo, na primer, sam pogled na pacienta in njegovo odvisnost od medicine: pretirana uporaba izdelkov farmacije in navezava bolnikov na predpisana zdravila kažeta, da bo ta prisiljena podrejenost enkrat morala počiti. Že pogovor o duši izziva revolt v vrstah posameznih institucij, stališča družbe in posameznikov so negativna, poseben odpor se kaže v vodstvu informativnih sistemov družbe, kateri ne dovolijo spremembe zakrnelih pogledov na božanske principe. Zaradi tega je naslednje vrstice o duši treba brati brez obremenitve in ustaljenih prepričanj, moramo izključiti sedanjost in se poglobiti v nazore in poglede raziskovalcev, kot je to pričujoči primer pisanja o božanskih principih in o duši.

Duša takoj po rojstvu dobi dominantega sovoznika v egu, kateri vpliva in tudi kreira vse osnovne principe, ki jih je do rojstva imela čista duša. Ti dve komandi sta kozmična izpolnitev dualnosti, ki definira obstoj vsake kreacije na Zemlji, in omogoča samostojno funkcioniranje v skladu s principi stvarstva. S formiranjem ega nastane preobrat: ego je dobil takorekoč neomejena pooblastila za vodenje našega življenja. Ego se formira na osnovi izkustva in izobrazbe, možgani formirajo določene poglede na okolico in začnejo reagirati pod temi pogoji. Ego si podredi dušo in jo prisili, da začne izvajati komande pod njegovim nadzorom, oziroma upravljati z našim organizmom, ne glede na to, ali so te komande za organizem dobre ali slabe. Razumljivo je, da ego, kot priučeni upravljalec na hrbtu našega telesa, ne more popolnoma in samostojno delovati nad božanskimi principi duše, to bi bil absurd: kljub temu da mislimo, da si je ego podredil notranji jaz ali dušo, to ni čisto res. Ego si lahko podredi notranji jaz le v primeru, da mu to duša ali notranji jaz omogoči, tako duša pridobi prilepek, dodatne komandne programe ega, lahko bi rekli da se je formirala nova duša, katera ob že obstoječih principih duše za delovanje našega organizma pridobi še komande, oziroma zahteve in ukaze našega ega. Dobil sem občutek, da pravzaprav dobimo paralelno dušo, še eno dušo, katera je omadeževana z egom. Na primer, če se opredeljujemo za neko slabo lastnost kot je kraja, laganje, kriminal in podobno, se to zgodi tako, da formiramo za to lastnost dušo, ki nam koristi, ko začnemo funkcionirati pod tem vplivom, ko začnemo lagati, krasti in podobno: preklopimo se na to dušo. Prejšnja duša še vedno obstaja in jo imamo oziroma koristimo, ko teh lastnosti ne izvajamo; to pomeni da v nas samih formiramo dualnost duš: eno, ki je čista, in drugo, ki je deformirana z egom. Tako posamezniki koristijo eno dušo za vsakdanje funkcioniranje in se po dejanjih ne razlikujejo od ostalih v družbi, in drugo, ko začnejo izvajati posamezna priučena dela, oziroma uresničevati nagnjenja, ki so lahko dobra ali slaba za nas in okolico.

Formiranje dualnosti duš in njihova namenska uporaba omogočata, da so med nami v družbi, v naši okolici slabi in dobri ljudje, in da se med sabo ne razlikujejo, enostavno jih ne moremo prepoznati, ker aktivirajo, uporabljajo prvotno dušo, ki je čista, in ne njen prilepek, ki je trenutno na čakanju, v rezervi. Tako pridobimo lastnost, ki je sestavni del naše osebnosti: formiramo značaj s sistemom pridobljenih lastnosti skozi izkustvo in delovanje ega po principu dvojnih duš ali prilepkov na osnovno dušo.

arrow_right_alt