10.2. Formiranje značaja

Z vzgojo, učenjem in s podobnimi izkustvi formirajo različne duše, oziroma prilepke k osnovni duši in tako formirajo komande za življenjsko funkcioniranje. Nekdo lahko v sebi nosi: formira oziroma ustvarja več dvojnih duš, nekateri so lahko zasvojeni z maksimalno možnim številom dodatnih duš. Omenil sem v prejšnjih poglavjih da sem v svoji večdesetletni praksi ugotovil, da ima človek možnost da na Zemlji formira dvanajst različnih duš, dvanajst prilepkov, in sicer po lastnostih razdeljenih v tri skupine. Od ene do štiri duše so humane lastnosti v človeku; od pet do osem duš so osebe, ki se lahko usmerijo v dobra ali slaba nagnjenja oziroma v dobra ali hudobna bitja; in od devet do dvanajst duš so osebe s slabimi osebnimi karakteristikami. Človek s svojim samostojnim odločanjem ne more direktno vplivati na lastnosti osnovne duše, zato to naredi tako, da s pomočjo ega omogoči, da se na nivoju duš zgodijo te za njega potrebne spremembe. Svet duš je sestavljen iz različnih kombinacij enega samega principa oziroma inteligenčnih programov, ki so urejeni v posamezne skupine; tako zasledimo, da je eden od univerzalnih principov tudi človekova duša, duša za ljudsko vrsto.

Vrste različnih duš, ki formirajo, na primer, živali ali rastline, imajo podobne karakteristike kot človekova duša, le da so kombinacije njihovih delovnih programov med seboj nekoliko različne. Ta skupni princip vseh kreacij na Zemlji omogoča, da nastanejo različni medsebojni vplivi: tako je povsem razumljivo človeško pozitivno ali negativno nagnjenje do živalskega in rastlinskega sveta. Odobritev, da ego vpliva na novorojeno telo in njegovo dušo in da lahko formira dvanajst različnih prilepkov, oziroma duš, je možna izključno v sodelovanju vseh faktorjev, ki definirajo funkcije v organizmu. Možgani aktivirajo genetske programe za dejanja na fizičnem nivoju, za to je potrebno aktiviranje posebnih programov oziroma ustvarjanje nove duše kot komande za takšno početje. Naš primer lastnosti, da smo sposobni prisvajanja tuje imovine pomeni, da se je na nivoju duš formiral program za njeno realizacijo. Možgani odprejo kanal za dodatne fizične aktivnosti in omogočijo dodatni del komande za dušo, ki se manifestira tako, da takšen posameznik lahko izvaja nepoštena dela kraje. Ni sporno, ali je na nivoju duš v človeku več inteligentnih duš ali je to samo ena duša, ki za posamezne oblike življenja aktivira določen in za to dejanje primeren program. Nekaterim je lažje razumeti, da obstaja več različnih inteligenčnih vrst, več samostojnih duš, kot da je za vse aktivnosti za zemeljsko življenje kriva ena in ista duša, ki je za vsako dodatno aktivnost aktivirala nove programe. Glede na dejaven odziv našega telesa na upravljalske ukaze različ- nih duš je vseeno, ali je to nastalo zaradi vpliva več inteligenčnih oblik na osnovno dušo, ali pa je to nastalo zaradi tega, ker ima ena duša neskončne možnosti in smo pri njej te lastnosti aktivirali.

Moje večdesetletne izkušnje na nivoju duš potrjujejo dejstvo, da okrog sebe nimamo nobenega sveta duš in različnih vrst inteligenc temveč, da je to en sam vseobsežen program, kateri realizira fizična telesa na Zemlji na osnovi različno aktiviranih sekvenc programov, ki jih v svoji strukturi ima. Na primer, duša za formiranje življenjske oblike delfina je lahko ista kot pri psu ali človeku, razlika je le v tem, da je za vsako obliko aktiviran le ta program, lasten delfinu, psu ali človeku. Stvarnik je naredil ventil in varnostni program, kateri ne dovoli, da bi se vrste medsebojno mešale, toda človek je z božanskimi možgani to zakonitost kljub temu spremenil in ustvarjal druge vrste. Različne predpostavke o različnih inteligenčnih vrstah okrog nas, različnih dušah, angelih, devah, svetnikih, lučiferih in podobno so sicer možne, toda to je razvrstitev po lastnostih odzivov in ne glede na osnovni izvorni princip stvarstva. Stvarnik bi bil nesposoben, če bi napravil razvrstitev duš po nekih inteligenčnih vrstah. Glede obstoja angelov ali luciferov, je jasno, da Bog te razvrstitve ni naredil: to razvrstitev je naredil človek na osnovi odzivov ali lastnosti posameznih energetskih oblik in komand duše. Stvarnik ali Bog ne bi mogel biti to kar je, če bi potreboval toliko pomočnikov, kot si jih verniki izmišljajo, ali če bi moral imeti nekakšne računalnike, kot je akaša in podobna ezoterična pojasnila neznanega nivoja nad nami: to je za pojmovanje vsemogočnega Boga res nesmisel.

Kot sem že omenil pa eno ali drugo gledanje na razvrstitev po lastnostih ali po izvoru duš dk pri človeku možnost formiranja dvanajst različnih osebnosti.

arrow_right_alt