10.3. Več osebnosti v človeku

Duša, ki ima lahko dvanajst prilepkov, ali duša, ki je aktivirala še dvanajst dodatnih programov pod vplivom ega, predstavlja trenutno možno razvrstitev osebnosti v različne karakterne lastnosti. Lahko, podobno kot smo po Budini razvrstitvi oseb glede na njihovo reikarnacijsko stopnjo ustvarjali staleže, ki jih poznajo v Indiji, razvrstimo različne osebnosti glede na sposobnost ustvarjanja več duš.

Prva skupina

Pri človeku, ki skozi življenje in izkušnje ne dovoli formiranje različnih prepričanj in nagnjenj, ostane duša samostojna, brez prilepkov: ta človek živi, oziroma ima, samo eno dušo in eno osebnost. Takšen posameznik ne dovoli, da ga drugi prepričajo; vsako stvar, predstavljeno zadevo sam preveri in se do drugačnih mišljenj obnaša neobremenjeno s predpostavko, da drugi tako mislijo, kajti z mišljenji drugih samo obogati kvaliteto lastnih pogledov. Na primer, pri želji, da naj začne krasti, ne dovoli, da bi ga ta ideja zasvojila, da bi pridobil to nagnjenje in željo; nasprotno začne se boriti proti takšnim nepoštenim nagnjenjem drugih. Preprečevanje, da bi ego mogel formirati določen model za destruktivno nagnjenje temu posamezniku omogoča, da razvije samo pozitivne kvalitete duše, ji ne ustvarja prilepkov, temveč ostane na nivoju notranjega jaza in na humanih principih funkcioniranja. Skozi takšne odločilne trenutke v življenjskem razvoju posameznik razvija samo pozitivne vrednote, funkcionira samo z eno dušo in ima samo eno osebnost. Ti ljudje imajo vzgojena načela humanosti, etike, pravičnosti in so na poti pomoči drugim, oziroma so lahko zdravilci, duhovni vodje ali ustvarjalci novih gibanj. Taki posamezniki tvorijo skupino z visoko reinkarnirano dušo in v družbi so opazni po visoki produktivnosti, so tihi, toda maloštevilni, in srečen je narod, ki ima v svojih vrstah večje število posameznikov s tako visokimi kvalitetami.

Druga skupina

Vmesne strukture obteženosti čiste duše z dodatnimi dušami oziroma njenimi prilepki, ki jih človek lahko pridobi, tvorijo od ene do šest duš in imajo eno osebnost, ki je motena z določenimi pridobljenimi lastnostmi. Te lastnosti ali prilepki niso trdno zasidrani v duši, nekoliko tršo zvezo prilepka in duše imajo tisti s pridobljenimi petimi ali šestimi dodatnimi lastnostmi. Ti posamezniki se lahko z vloženim delom in z zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo osvobodijo prilepkov, ki imajo krhke povezave z dušo. Posamezniki s pridobljenimi do šestimi prilepki k duši zelo lahko obračunajo z zlobnimi pastmi ega, ker si ego še ni podredil njihovega notranjega jaza in lahko z vloženim trudom in z odstranjevanjem brisanjem prilepkov postanejo enakovredni zgornji skupini z eno dušo in eno osebnostjo. Vsekakor je tistemu, ki ima samo dve duši, lažje duhovno napredovati, potrebno mu je manj energije, da doseže zastavljeni cilj duhovnega napredka kot tistemu, ki ima v sebi aktivnih šest duš. V naravi srečamo največ posameznikov iz te skupine, ki obsega osrednji in zdravi del pripadnikov vsakega naroda in na kateri bazirajo značajske lastnosti skoraj vseh narodov na Zemlji. Ta skupina je odgovorna za humane etične in pravne kvalitete v narodu, posamezniki so dosegli stopnjo visoko inkarnirane duše in so nosilci družbenega in gospodarskega razvoja svoje dežele.

Tretja skupina

Skupina posameznikov, ki ima od sedem do dvanajst aktiviranih dodatnih duš, oziroma duše s toliko prilepki, formira še do pet dodatnih osebnosti in tvori visok delež populacije pri vseh narodih. Ta skupina ni prilagojena za družbene dogovore in njeni pripadniki so povzročitelji velikega dela kriminala in zločinov; s tem prisilijo družbo, da izdela pravila medsebojnih obnašanj in obveznosti, da izdela državno zakonodajo. Vplivati na obnašanje ljudi iz te skupine je zelo težko, če jih pred tem na nivoju duš nismo ozdravili. Družba s politiko kazni in prevzgoje ni veliko napredovala, na primer, večina zapornikov, ki je odslužila zasluženo kazen, se vrača nazaj v zapor, ker zopet naredi prekršek in je ponovno kaznovana. Vodeni so izključno z egom, ki si je podredil notranji jaz, in taki posamezniki izgubijo ali bolje rečeno blokirajo božanske kvalitete in formirajo v sebi sebične in različne osebnosti, da bi lahko obstali v družbi ali svojem okolju. Taki posamezniki so nosilci zlobe, dominantnosti, vampirizma in podobno. Iz te skupine izhajajo kasnejši kadri, kateri izvajajo uroke, prekletstva in črno magijo. Svoja resnična občutja in umazano delo zelo dobro skrivajo in koristijo ugodnosti dvojnih duš tako, da so v družbi videti umirjeni in prijazni, za vsako ceno poskušajo biti priljubljeni, medtem ko hudobna dejanja opravljajo skrito pred očmi okolja, v katerem živijo. Lahko rečem, da ta skupina posameznikov ni velika, a tudi ne tako majhna, da družba ne bi čutila posledic njihovih negativnih dejanj. Njihova zla početja niso samo bolna, so tudi kužna in lahko rečem, da se po številu pripadnikov hitro kadrovsko povečujejo in predstavljajo nevarnost za kvaliteto družbe, za kvaliteto naroda. Iz zgodovine poznamo več primerov, ko je posamezen narod, država ali celotna civilizacija propadla in z gotovostjo lahko trdim, z nivoja duš, da je prav ta skupina imela glavno vlogo v teh razdorih. Duše posameznikov iz te skupine so v spodnji polovici razvojne inkarnacijske poti in kažejo značilne lastnosti fizičnega sveta.

Četrta skupina

Največja sprememba duše od rojstva dalje oziroma v upravljanju človeškega organizma se zgodi, ko človek pridobi vseh dvanajst duš in ustvari vseh pet osebnosti. Takšna kombinacija omogoča, da se trdno ustoliči pet različnih značajev v enem samem človeku. Teh pet značajev se med sabo razlikuje po karakterističnih lastnostih in vsaka značajska osebnost posebej ima formiranih vseh dvanajst duš, oziroma posameznik ima aktivnih pet značajev krat dvanajst duš. Človek voden z egom dovoli, da se v njemu razvijejo zlobne lastnosti: vladanje ega omogoči sprejemanje zemeljskih lastnosti in nagnjenje k uživanju v fizičnem svetu. To pridobivanje različnih lastnosti duš s formiranjem več različnih značajev vodi ego, ki obenem ustvarja pogoje in lastnosti za profesionalne kadre, za izvajalce črne magije. Nosilec vsake tako formirane osebnosti je profesionalni izvajalec črne magije in možni član nekega izmed tajnih društev. Taki posamezniki so bolni, nerealno ponosni na svoje delo, imajo se za božanske delavce, ker pomagajo da se družba očisti nečistih, slabotnih osebnosti. Skupina večznačajskih posameznikov je skrivnostna in njene pripadnike težko zasledimo v družbi, kajti odlično se prilagajajo okolju, delajo v senci in so zelo sposobni pri skrivanju svojih zločinskih nagnjenj. Skupina številčno ni velika, toda je tako nevarna za strukturo družbe, da lahko samo en njen posameznik ustvari obilo zločinov, razdorov v družinah, propadov podjetij, uničenj društev, osebnih tragedij in podobno. Družba lahko ukrepa proti vsakemu posamezniku na osnovi storjenih prekrškov, toda taki posamezniki delajo paralelno, ni otipljivih dokazov krivde, in edina možna rešitev je v njihovem zdravljenju, zdravljenju na nivoju duš. Na nivoju duš takega posameznika lahko zdravimo za vse slabe kombinacije duše in njenih prilepkov, in ublažimo njegova slaba nagnjenja, mu onemogočimo energetsko škodovanje drugim, medtem ko na fizičnem nivoju njegovih sposobnosti, pridobljenih z izobrazbo in izkustvi, nimamo pravice spreminjati. Za pravilen odnos posameznika v okolju, kjer živi, je treba, da skrbi njegova ožja družba, ker je njegova duša še neizobražena, popolnoma podrejena egu in se nahaja na nizki reinkarnacijski razvojni stopnji.

arrow_right_alt