10.4.  Vloga možganov

Omenil sem predpostavko in prepričanje, ki sem si ga pridobil skozi dolgoletno sistematično delo, da Bog človeka ni ustvaril po svoji podobi, temveč je človeku dal možgane, ki so izdelani po božji podobi. Možgani, ta samostojen in kreativen ustvarjalec, se od Boga razlikujejo le po tem, da so izdelani in ukleščeni v fizičnem telesu in zato omejeni s fizičnimi zmogljivostmi. Besede, da ima vsak človek v sebi božanski izliv in da je pred Bogom vsak človek enak govorijo v prid temu, da so ljudje skozi zgodovino, glede na svoje religiozne poglede, to vedno zatrjevali. Danes veliko lažje komuniciramo po celi zemeljski obli po zaslugah tehničnega razvoja komunikacij in prometa, in zato so različna mnenja in pogledi na naš organizem daleč bolj točni, kot takrat, ko so bili narodi in njihovi dosežki eden drugemu neznani. Sledimo lahko izdajam knjig različnih avtorjev, ki so napisali »bestselerje« samo zato, ker pišejo o možganih in njihovih zmožnostih; posebej so interesantne knjige, ki nam odkrivajo skrivnosti, prepovedane s strani družbe in cerkve, ki so sicer bile skrivnosti samo za široke množice. Za vse, kar lahko človek razmišlja, naredi, umsko in fizično osvoji in podobno mora biti hvaležen možganom in njihovim še neodkritim možnostim. Prav tako so v našem primeru zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo možgani tisti, ki vedno postavijo piko na i za vsa dogajanja v našem telesu.

Postopek učenja, pridobivanje izkustev, možnosti presoje, abstraktno mišljenje in podobno se ustvarja s pomočjo možganov. Možgani so tisti, ki pomnijo in omogočajo uporabo izkušenj in znanja, kar pomeni, da so ustvarjalec vsega okoli nas. Ego je produkt možganov in je tudi vezna spona med njimi in dušo, oziroma notranjim jazom. Duša skozi možgane realizira svoje programske ukaze in če človek nima možganov, duša v telesu nima kaj iskati. Prav tako, če so možgani poškodovani, duša za ta del možganov in njihovih funkcij ne more realizirati svojih komand. Tako človek preko možganov osvaja določene lastnosti in če ga te lastnosti zasvojijo, odpre možnosti za realizacijo pridobljenega, naučenega sebičnega delovanja, te potrebe ega uskladi s svojo dušo in formira prilepek k dušinim komandam. Možgani ustvarjajo dušo s prilepkom ega, lahko rečem novo dušo, in tako ustvarjajo vseh dvanajst možnih oblik, iz katerih se lahko formira do pet osebnosti.

Konstrukcija, ali bolje rečeno možnost aktiviranja možganskih aktivnosti z dušo, je odvisna od pridobljenih sposobnosti ob rojstvu. To smo definirali s sistemom reinkarnacije in lahko rečem, da so nizko inkarnirane duše bolj nagnjene k prepu- ščanju komande egu kot visoko razvite duše, katere že nosijo izkustvo o določenih lastnostih iz prejšnjih življenj in ne dovolijo možganom, da formirajo prilepke. Tako neizkušene duše vse komande prepuščajo egu, to je možganom, s formiranjem vseh možnih dodatnih duš, in tako izgubijo pravico odločanja: znajdejo se v podrejenem položaju. Ego to s pridom izkoristi in formira v človeku ustaljena nagnjenja, prepričanja, fizična dejanja in na koncu ego postane Bog ter uporabi sredstva za uničevanje tujih teles s pristopom, ki ga poznamo pod imenom črna magija.

Prav tako je človek pridobil lastnost izvajanja škodljivih dejanj, kot je to zloba, dominantnost, nadvlada in podobno, s tem, da je njegova duša pri rojstvu v spodnjem delu skale reinkarnacijskega razvoja.

Visoko razvite, visoko inkarnirane duše imajo pri rojstvu določeno zavest, pridobljeno iz večkratnega utelešenja, in tako omogočijo možganom boljšo presojo, aktivirajo več programov in obogatijo možganske funkcije. Nagnjenja ega oziroma pridobljenih prepričanj, možgani v sodelovanju s to razvito dušo, ki ima zavest iz preteklih življenj, primerno ocenjujejo in se vedno odločijo za dobra dela, za humane odločitve, za lastnosti dušinih kvalitet, nikakor pa ne za slaba nagnjenja ega, kajti posledice takih dejanj duša že dobro pozna. Možgani onemogočijo direktno delovanje ega in formiranje prilepkov, razviti duši pa omogočijo, da realizira svoje izučene božanske izkušnje iz prejšnjih življenj in ne dovolijo formiranja nove, dodatne duše. Možgani visoko odprejo vrata nadvse razviti duši, katera človeku omogoča visoke rezultate njegovih možganskih sposobnosti, tako na razvoju duhovnega kakor tudi na nivoju fizičnega življenja. Možgani sprejemajo vsa navodila razvite duše in omogočijo, da človek lahko te pozitivne lastnosti izrazi v lastnem okolju, da izraža dobroto, humanost, pravičnost in podobno, kakor tudi da napreduje in pomaga drugim, oziroma se odloči za sistem zdravljenja, poučevanja o duhovnosti in osvajanje duhovnih dobrin.

arrow_right_alt