10.5. Naloga genov

Možgani so omogočili dodatne komandne duše in ustvarili komandnega dvojnika, ego, da upravljajo z našim organizmom. Duša predvsem zaradi pridobljene zavesti usklajuje vse procese pri komandah in omogoča egu, da se uveljavi pri izvajanju ukazov. Kot realizator in poveljnik v našem organizmu možgani odločajo, katere komande bodo realizirali, in katere ne. Nekatere komande se izvajajo spontano: možgani skrbijo da se za vsako ceno pravilno izvajajo vse komande, ki so odgovorne za delovanje našega organizma. Celotna struktura, oziroma celoten program za delovanje organizma, je narejena pri oploditvi s formiranjem DNK strukture. Vsaka celica vsebuje komplet vseh programov za celoten organizem, ki programsko skrbi, da organi in sistemi v telesu pravilno delujejo. Duša vse kontrole in komande izvaja tako, da preko možganov kontrolira genetske programe, kateri omogočajo pravilno delovanje naših organov, oziroma vseh sistemov v telesu in življenje celotnega organizma.

Direktno povezavo duše preko možganov omogoča upravljanje z genetskimi programi, ki skrbijo za pravilno delovanje organov in celotnega organizma. Genetski programi so podobni računalniškim programom, ki omogočajo, da preko računalnika opravljamo določena dela. Na primer, računalniški program za pisanje besedil omogoča, da s tipkanjem po tipkovnici računalnika pišemo tekst, ga shranimo v spominu računalnika in ga preko tiskalnika prenesemo na papir. Program za pisanje mora imeti vse pretvorbe in komande natančno definirane, da se celotni postopek od pisanja na računalniku preko njegovega procesorja do prenosa na papir pravilno realizira. Prav tako dušine komande preko možganov aktivirajo genetske programe za delovanje sistemov in organov v našem organizmu: če vzamemo za primer ledvice, aktivirajo genetski program za ledvice, ki skrbi za njihovo delovanje.

V primeru, da se poškodujejo genetski programi omenjenih ledvic, bodo le-te delovale moteno, v tolikšni meri nepravilno, kolikšna je nastala poškodba v genetskem zapisu. Poškodbe genetskih programov v našem telesu zmorejo povzročiti virusi, ki uničijo gene in spremenijo program, v našem primeru za ledvice, ki bodo nato nepravilno funkcionirale. Nepravilno delovanje ledvic pod vplivom poškodovanih genov se na telesu odraža kot bolezen. Možgani kontrolirajo delovanje genetskih programov in pri nastali poškodbi v primeru nastanka bolezni te poškodbe ne popravijo, temveč še naprej zadržijo aktiven poškodovani program in tako se začne bolezen razvijati, kar ima za posledico poškodovano ledvično tkivo. Ledvice pri poškodbi delovnega programa izgubijo tudi dotok življenjsko-kozmične energije, ki jo potrebujejo za svoje nemoteno delovanje in tako se tudi z energetske strani omogoči razvoj bolezni.

arrow_right_alt