10.8. Obratni učinek in delo črne magije

Kadar pomagamo obolelemu, da premaga bolezen po zgoraj opisanem načinu zdravljenja, da na obolelo mesto dovajamo življenjsko-kozmično energijo, lahko to dejanje imenujemo humano delo. Nasprotni način, da zdravemu organizmu preprečimo sprejem življenjsko-kozmične energije, oziroma onemogočimo organizmu da normalno funkcionira, ker ne more sprejeti energije, ki mu je potrebna za življenje, lahko imenujemo zlobno delo in zlobno delovanje. Vsak vzrok za bolezen zavira, blokira pretok energije in onesposobi delovanje organa ali organizma. Na primer, brezenergetsko stanje, poškodba v auri, katero smo imenovali vakum, zavira pretok energije na mestu, kjer se pojavi, in povzroči, da tisti organ, na katerem se vakum nahaja, oboli. Prav tako odvečna energija v auri pomeni, da se je prilepil vanjo živ organizem, kot je duša umrlega, ki živi na račun energije žrtve in povzroči upadanje in odvzem energije v auri nad organom, in organ, nad katerim je odvečna energija, oboli.

Večina vzrokov za bolezen, ki jih povzročita vakum ali odvečna energija v auri, so ponavadi nepričakovane ovire v pretoku energije in jih odpravljamo z življenjsko-kozmično energijo. Vzroki za bolezen, ki so povzročeni z vplivom hudobnih, bolnih ljudi, zloba, dominantnost, vampirizem in podobno, imajo podoben značaj kot vakum in odvečna energija oziroma živi organizem v auri, in jih pri zdravljenju lahko enako zdravimo. Namensko blokiranje pretoka energije, ki ga izvajajo ljudje z zlobnim značajem, posledice uroka, prekletstva ali magije povzročijo, da žrtev konstantno izgublja energijo življenja in zato predstavljajo zelo hud vzrok za slabo stanje organizma in nevarnost za življenje. Urok in prekletstvo sta povzročena kot nekakšen maščevalni obračunski odziv za storjeno krivico ali prizadetost s strani druge osebe in se zato v večini primerov izvajata spontano, zato lahko te vzroke obravnavamo podobno kot negativne vplive zgoraj opisane skupine bolnih ljudi. škodljivo delovanje na energetski sistem organizma, ki ga povzroči črna magija in podobni postopki, pa izvajajo ljudje, kateri se odločajo o žrtvi, ali so naročeni oziroma plačani, da določeni osebi škodujejo, oziroma da žrtev pokončajo, zato lahko te povzročitelje obravnavamo kot težko kriminalno značajsko deformirane, bolne osebe, in moramo pri zdravljenju teh poškodb imeti poseben pristop.

Občasni izvajalci črne magije so ljudje, ki se nahajajo v tretji skupini in imajo ob čisti duši od šest do dvanajst prilepkov, oziroma dodatnih bremenilnih duš, in do pet značajev. Večina oseb iz te skupina nazaduje v duševnem razvoju pod komando ega in doseže dvanajst duš in pet značajev ter tako pade v četrto skupino po razdelitvi značajev in postane profesionalni izvajalec črne magije. Protokoli črne magije delujejo kot vrteča se stalno delujoča črpalka in ne dovoljuje obrambnemu sistemu v organizmu, da bi energetsko obnovil slabo energetsko stanje. Organ ali celo telo oslabi, hudo oboli in v večini primerov žrtev izgubi življenje. Izvajalci črne magije imajo na nivoju duš velikanski greh, ker si vzamejo pravico odločanja o prebivanju duše v žrtvinem telesu. Z delovanjem magije izvajalci uničijo fizično telo in duši onemogočijo utelešenje, kar pomeni odvzem pravice duši, da deluje v lastnem organizmu. To pomeni tudi nasprotovanje naravnim zakonom, delu Stvarnika oziroma Boga, čeprav so izvajalci črne magije prepričani, da so božji sli in da z uničevanjem človeških organizmov opravljajo božansko delo v nujni selekciji ljudske vrste. V desetletjih svoje raziskovalne prakse sem ugotovil, da izvajalci črne magije uničujejo predvsem dobre, prijazne in humane ljudi, in postavlja se vprašanje, kdo jim je dal to pravico, in če, s kakšnimi nameni? Za večino primerov usmrtitev, ubijanja so izvajalci črne magije dobili visoko gmotno nagrado in dobro zaslužili.

Z rednim terapevtskim postopkom ni možno ozdraviti osebe, na kateri delujejo protokoli črne magije, če delujoči magijski postopek ne odpravimo, nevtraliziramo, ali kakor se to sliši med ljudmi, če ne »skinemo« magijo. Nasprotovanje izvajalcem črne magije nima pomena, ker so si te lastnosti pridobili po poti lastnega prepričanja, pod vodstvom ega z odobritvijo duše so si formirali takšen negativen kombinacijski značaj in so za to svoje delo samo na nivoju duš odgovorni Stvarniku. Ti ljudje so blokirani z različnim lastnostnimi pridobitvami tako, da imajo enako število programiranih in zlobnih duhcev, kateri jih vodijo. Njihovi možgani so sistematsko programirani in imajo enako število škodljivo namensko delujočih programov v vseh delih možganov: v levi in desni polovici, v malih možganih in v možganskem deblu. Izvajalci črne magije uporabljajo sistem dvojnih duš in v družbi izrabljajo lastnosti prijaznih oseb, medtem ko so v trenutkih, ko so sami, brez opazovalcev, pravi zločinci.

Pod vplivom črne magije lahko pride do samomora, dogajajo se prometne ali dru- ge nesreče, propadajo podjetja in pod njenim vplivom nastaja večina razdorov v družini. Slabih posledic teh vplivov so deležni tudi člani tajnih društev, katerim je bil s sistemskim postopkom iniciacije v možganih vpisan enak uničujoč magijski program v vseh delih možganov, z namenom, da če član inicijant prekrši zaprisego in izda skrivnost tajnega društva, bo za prekršek avtomatsko in primerno kaznovan. Vsa dognanja in testiranja na nivoju magijskih protokolov, katera sem izvajal skozi mukotrpno dolgoletno prakso kažejo, da imajo izvajalci črne magije in nekateri člani tajnih društev enake zapise v možganih in enake grehe na nivoju duš.

Kot sem omenil, zdravljenje in spreminjanje značaja oseb, ki izvajajo črno magijo, ni produktivno, ker bi s tem zašli v božanske vode, vendar pa se pojavi resna težava, ko izvajalci črne magije z namenom, da pokončajo žrtev, magijske protokole postavljajo vsak dan ali še celo vsako uro. V takšnem primeru vsak terapevt, ki zna zdraviti na nivoju duš, lahko dobi odobritev za zdravljenje oziroma nevtralizacijo izvajalca črne magije. Da s svojim delom ne bi zašli na višji nivo in si lastili nedovoljenih pravic, tako kot so si jih prisvojili izvajalci črne magije, na nivoju duš dobimo le odobritev za zdravljenje njihovih zlobnih lastnosti. Tako lahko z zdravljenjem na nivoju duš izvajalce črne magije delno onesposobimo oziroma onemogočimo njihova zlobna energetska dela.

Razvidno je, da so izvajalci črne magije razvili svoje lastnosti pod vplivom in vodenjem ega in z odobritvijo svoje duše, zaradi česar je razumljivo, zakaj ne smemo obračunavati s takimi osebami. Imajo pravico, da so taki, kakršni so, hkrati pa imajo tudi drugi pravico, da se borijo proti njihovim zlobnim poseganjem v sočloveka.

Najboljša zaščita in obramba od posledic delovanja črne magije je zdrav organizem, močna aura in nenazadnje poznanstvo s terapevtom, ki na nivoju duš zna blokirati škodljivo delovanje takih oseb. Podporo moramo zaupati našim možganom, ki nam vsa ta dela dovolijo oziroma omogočijo, kajti možgani so božanski del našega telesa, ki dovoli tudi takšne spremembe, kot so zdravljenje na nivoju energij, mentalno zdravljenje ali zdravljenje na nivoju duš.


  1. Čista otrokova duša ob rojstvu in odraščanju dobi prilepek kot dodatno komando, ki jo povzroči ego, in duša začne dvojno funkcionirati. Ta prilepek je pravzaprav ista duša, ki je iz svoje vsebine ukazov svojemu živemu organizmu, oziroma iz neskončnega števila različnih komand aktivirala posebne programe. Tako duša normalno vodi delovanje organizma in v trenutku komande ega začne izvajati dodatne ukaze, ki sem jih poimenoval za prilepke.
  2. Človek lahko skozi izkustvo in izobrazbo k osnovni duši aktivira dvanajst prilep- kov, ki jih lahko razdelimo v skupine. Tudi duše drugih bitij, kot so na primer živali, imajo enak izvorni princip kot ga ima človeška duša, le da je Stvarnik drugače aktiviral dušo v živalskem svetu. Ta skupni izvorni princip duš omogoča sodelovanje med ljudmi in sožitje z živalskim in rastlinskim svetom.
  3. Razvrstitev pridobljenih dušinih lastnosti na skupine:

Prva skupina zajema posameznike, ki so se rodili z visoko inkarnirano dušo, katera skozi življenjske izkušnje razvija humana načela na višji stopnji zavesti, in ne pridobiva prilepkov.

Druga skupina posameznikov je največja populacijska skupina skoraj v vsakem narodu, in ima dokaj visoko razvito dušo: njeni nosilci imajo od ene do šest duš, katere se z zdravljenjem in z vlaganjem energije v pozitiven razvoj lahko pripravijo za čista in humana človeška dejanja.

Tretja skupina predstavlja posameznike z nizko razvito dušo, ki imajo od šest do dvanajst pridobljenih duš in od ene do pet osebnosti. Njihova zlobna nagnjenja lahko ublažimo samo z zdravljenjem na nivoju duš, ko ozavestimo njihova zla dejanja.

Četrta skupina posameznikov se nahaja na najnižji, začetni stopnji razvitosti duše; imajo dvanajst aktiviranih oziroma dodatno pridobljenih duš in pet osebnosti; s svojim delovanjem lahko profesionalno izvajajo črno magijo; njihovo zdravljenje je zelo zahtevno.

4. Možgane krasijo vse možnosti Stvarnika, so Bog v fizičnem telesu, kjer njihovi določeni deli skrbijo za pravilno delovanje celotnega organizma, podobno kot to opravlja, na primer, procesor v računalniku.

5. Geni so osnovna struktura za izdelavo DNK programov, zapisanih v parih na lestvah kromosomov, kjer so nameščeni vsi programi, ki so odgovorni za vodenje in delovanje človeškega organizma. Vsaka celica v organizmu nosi vse DNK programe.

6. Življenjsko-kozmična energija je gonilna sila za delovanje našega organizma. Naše telo je potopljeno v energijo življenja, katera preko čaker priteka v vse organe v telesu in hrani vsako njegovo celico.

7. Terapevt s kanaliziranjem življenjsko-kozmične energije omogoči možganom, da aktivirajo iz svojega rezervnega sestava zdravo sekvenco poškodovanega programa in z zdravljenjem energetskega in fizičnega telesa omogoči obrambnemu sistemu organizma da obračuna z boleznijo.

8. Izvajalci črne magije s svojimi protokoli odvzamejo energijo telesu, preprečijo pretok življenjsko-kozmične energije in s trajnim delovanjem povzročijo bolezen in celo smrt. Vzgojeni so pod upravo ega, z dovoljenjem duše, ki je ob osnovni duši dobila oziroma aktivirala še dvanajst duš in pet osebnosti. Zdravljenje njihovih slabih lastnosti je izključno možno samo na nivoju duš in je zelo tvegano, zahtevno in nevarno.arrow_right_alt