11.1. Sposobnost možganov

Dnevno lahko zasledimo informacije o rezultatih znanstvenih raziskav, da so možgani sposobni več kot je bilo mišljeno, da niso maksimalno izkoriščeni in podobno. Religiozni pogledi na človeka in njegovo povezanost s stvarstvom omenjajo, da je Bog človeka ustvaril po svoji podobi in da je v človeku trajno prisoten božanski izliv, kar pomeni, da naj bi bil človek vedno povezan s stvarstvom in da je od njega odvisen. Preizkusi, ki sem jih opravil z merjenjem na nivoju duš, kažejo, da je direktna povezava Boga s človekom ustvarjena preko sistema duše. Duša izvaja komande preko možganov, možganom pa omogoča tudi lastno upravljanje pridobljeno z vplivom ega, in tako usmerja delovanje celotnega organizma na znotraj, ter tudi rezultate oziroma delovanje človeka v okolici. Povezava človekovih možganov preko duše z naravnimi zakoni omogoča, da možgani lahko črpajo vse možnosti, ki jih ponuja stvarstvo, narava ali vesolje.

Znanstveno še ni bilo raziskano in dokazano, kako možgani pomnijo, kako je možno obdržati podatke, ki jih človek pridobi z izkušnjo in izobrazbo, obenem pa v spominu hraniti zapise iz preteklosti in poznati tudi dogodke v bodočnosti. Vprašanje je, ali so spomini zapisani v nekem mrežnem sistemu v vseh dimenzijah na kodirani ravnini, ali so to večplastni holografski zapisi: vsekakor bomo na odgovor morali še počakati do trenutka, ko bodo znanstvene raziskave ugotovile neznano. Možgani sami lahko kombinirajo in izkoristijo lastno podatkovno bogastvo, s katerim so skonstruirali vse naprave, katere so omogočile tehnični in družbeni razvoj človeka. Moč abstraktnega mišljenja in pridne roke so realizirale vse to, kar danes imamo kot samoumeven standard življenja. Vsaka celica v DNK strukturi ima zapis za celoten organizem, prav tako imajo vsaki možgani v spominu zapis celotnega stvarstva in nam omogočajo neslutene možnosti črpanja podatkov o nas samih in o našem bivanju v vesolju, o naši zgodovini in o naši bodočnosti.

Možgani za vsako idejo, za vsako zamisel na osnovi podatkov iz spomina, izdelajo program za realizacijo te zamisli in ta program, to matrico shranijo v lastni memoriji. Ideja se lahko realizira, če na nivoju možganov z jezikom, ki ga poznajo, aktiviramo našo idejo, naš novo zamišljeni program. Tako sem v prvi knjigi o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo opisal, kako delujejo naše zamisli, kako ozdravimo brezenergetsko stanje na bolnem delu telesa. Zdravljenje smo izvedli s pomočjo transformacijskih pravil na nivoju možganov z mantrično meditacijskim sistemom, v jeziku, katerega poznajo možgani. Človek se mora pripraviti, da bo poslušal notranji jaz in da bo z jezikom možganov izvajal lastne zamisli, če želi da bodo njegove ideje in potrebe realizirane. Sama želja nič ne pomeni, z delom in vlaganjem energije moramo oživeti program ali matrico, mu dati energijsko dušo in uspeh je zagotovljen.

Pri vseh narodih na svetu se je način komuniciranja različno razvijal in zato imamo danes toliko jezikov in različnih dialektov. Možgani pa so eni in razumljivo je, da imajo lasten jezik, katerega razumejo in uporabljajo, in da se neštete možnosti medsebojnega sporazumevanja, vsi jeziki na svetu, pretvarjajo v univerzalni jezik možganov, da jih možgani lahko razumejo. To spoznanje nam pojasnjuje, zakaj pri določenih meditacijah dobimo različne vizije in slike, katere so skoraj v vseh primerih slabo razumljive. Meditacija omogoča direktno povezavo z možgani in ker možgani razumejo samo jezik slik in simbolov, so vizije v času meditacije osnovne besede oziroma sporočilo njihovega jezika.

Možgani so sposobni za vse, le da jih moramo pravilno razumeti in pravilno podpreti pri realizaciji svojih zamisli. Za potrebe mentalne kirurgije in podobnih tehnik mora terapevt poznati snov, da pravilno podpre aktiviranje programa ali matrico, da dovolj dolgo in pravilno meditira in tako omogoči možganom realizacijo zastavljene naloge. Iz neskončnih možganskih možnosti je naša naloga, da uporabimo mentalni nivo za potrebe zdravljenja. Za te potrebe je nujno poznati anatomijo telesa, način opazovanja in gledanja notranjih organov ter način izvedbe kirurškega posega na nivoju energij.

arrow_right_alt