11.6. Kontrola ozdravljenja

Mentalna kirurgija je dodatni del k zdravljenju in je v sistemu dela z življenjsko-kozmično energijo zelo pomembno, da procese in tretmane izvajamo v skladu s tem načinom celostnega zdravljenja in hitrega ozdravljenja. Mentalna intervenca na določenih organih ne sme biti vezana na ozdravljenje samo tega dela telesa, delovati mora kot pripomoček v sklopu vseh prijemov terapevta. V knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo sem podrobno pojasnil in večkrat omenil, da sistem zahteva pripravo celotnega organizma za obračun z boleznijo. Po energetski in fizični terapiji na telesu, ko je imunski sistem razbremenjen in maksimalno pripravljen za obrambo organizma, začnemo z energetskim zdravljenjem bolezni.

Osamljena kontrola zdravljenja bolezni ne pove dosti o uspehih energetske terapije in to pogojuje, da kontrolo izvajamo na celotnem organizmu. Opravimo meritve na energetskem telesu, da ugotovimo, če je aura še čista in zdrava, potem kontroliramo vse funkcionalne sisteme v fizičnem telesu, da ugotovimo, če je obrambni sistem telesa razbremenjen in maksimalno pripravljen za obračun z boleznijo. Po teh dveh obveznih kontrolah prekontroliramo oboleli organ, če je obdržal energijo, katero smo mu pri prejšnjem zdravljenju kanalizirali, da ugotovimo, če smo odpravili vse vzroke za bolezen. Na koncu kontroliramo mesto na telesu, kjer smo opravili mentalno kirurško intervencijo.

Dobro je položiti roke nad del telesa, kjer smo opravili mentalni poseg, in z notranjim gledanjem ugotoviti, če je operacija uspela. V primeru, da pri operaciji nismo bili uspešni, da je slika telesnega organa ostala enaka kot pred operacijo, mentalno kirurški poseg ponovimo v celoti. Za vse primere pa velja, da, če se na mestu intervence pozna naše delovanje, da tkivo ni čisto, da so tam brazgotine, moramo to popraviti. Uspeh zdravljenja terapevt doseže samo v primeru, da na mestu operacije ne zasledimo ničesar motečega, da je tkivo popolnoma čisto, kot da nikoli ni bilo bolno. Samo v primeru, da ne zasledimo nobenega oslabelega tkiva na mestu mentalne operacije, da je telo obdržalo čisto energetsko stanje na bolnem delu organizma in ko z merjenjem ugotovimo, da je to mesto zdravo, lahko rečemo, da je zdravljenje uspelo.

Redko se zgodi, da mentalna operacija ne uspe, postopki dela pri mentalni intervenciji ležijo na nivoju duše in tu ni napake, vse, kar se izvede na tem nivoju, da pozitiven rezultat. Lahko se zgodi, da postopek mentalne kirurgije ni potekal neovirano, da slika organa ni čista, da se ponovno pojavljajo različna stanja kot pred operacijo in podobno, kar je zagotovo dokaz, da je ta del telesa za vedno izgubljen. Najbolj pogo- sta slika za bolezen uničenega organa v telesu je, da na tistem mestu vidimo temno sliko, brez vidnih obrisov tega dela telesa. Pri opazovanju in meritvah za izgubljene organe moramo biti maksimalno previdni, ker za amputirane organe energetska slika izgubljenega organa še vedno obstaja, kot da ta organ ni bil odstranjen. Če nismo sigurni v merjenje z intuitivnim senzorjem, kot je to primer pri terapevtih, ki nimajo zadosti izkušenj, je dobro uporabiti več različnih merilnih metod za ugotovitev rezultatov zdravljenja; to priporočam pri vseh omenjenih postopkih dela.


  1. Izvajanje kirurških posegov na fizičnem telesu z uporabo naših misli imenujemo mentalna kirurgija. Duša človeka je energetska povezava s stvarstvom, medtem ko nam možgani, ki vodijo zapis dogodkov iz preteklosti in bodočnosti, omogočajo uporabo njegovih božanskih principov.
  2. Mentalni nivo kirurških posegov zahteva podrobno in natančno poznavanje anatomije človeškega organizma, oblik notranjih organov in povezav med organi in sistemi v telesu.
  3. Na prvi stopnici v postopku spoznavanja mentalnih intervencij v našem telesu je potrebno z vajami doseči čisti potek "posvečanja pozornosti". To je meditacijsko stanje, v katerem se meditant sam sooča z opazovanim predmetom, v našem primeru s telesnim organom, in spremlja vse njegove karakteristike ter možne spremembe na njem.
  4. Gledanja notranjih organov se moramo naučiti, tako da skozi meditacijo in posvečanje pozornosti meditacijo usmerimo na opazovani organ. Sposobnost gledanja notranjih organov ni vezana samo za fizično telo, s to tehniko lahko uspešno vidimo in odkrivamo tudi skrite ali izgubljene predmete, najdemo pogrešane osebe in podobno.
  5. Operativni postopek pri mentalni kirurgiji opravimo z izbrisanjem vidne slike obolelega telesnega organa. Pooperativna slika, slika po intervenciji z mentalno kirurgijo, mora pokazati sliko zdravega stanja telesnega organa. Meditacijsko stanje terapevta pri mentalno kirurški intervenciji omogoča direktno povezavo z dušo pacienta in usmerjanje njenega delovanja. S terapevtskim usmerjenjem pri operativnem postopku duša pacienta tako ukaže lastnim možganom, da je določeno stanje obolelega organa nepravilno in možgani v hipu začnejo popra- vljati to stanje.
  6. Vsako mentalno kirurško operacijo izvajamo kot sestavni del zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo in kontrole zdravljenja so med seboj usklajene. Sistematske kontrole po operativnem postopku so potrebne zaradi eventualnega dodatnega zdravljenja ali presoje o posledicah, ki so nastale na obolelem organu.

arrow_right_alt