12.2. Kontakt na nivoju duš

Spoznavanje duhovne poti in odprtih vrat, ki jih nudi naša duša, omogoča tudi delo, povezave k stvarstvu in sodelovanje na tem najvišjem nivoju. Prvi kontakt z dušo, ki ga opravimo v praksi in na duhovnem nivoju, je povezava duše terapevta z dušo pacienta ter spoznavanje tistih posegov, ki jih terapevt lahko opravi na nivoju duš. V praksi, pri zdravljenju, največ koristnega doprinese prvotna analiza duše pacienta in njene karakteristike. Spoznamo njeno stopnjo reinkarnacije, življenjsko nalogo utelešenja, omejitve fizičnega telesa in vplive okolice, fizično smrt in podobno. Spoznanje razvitosti duše nam omogoča pristen kontakt s pacientom in odkrivanje naloge utelešenja, tudi splošno oceno življenja pacienta, na primer, da živi v okolju v katerem je lahko zadovoljen ali morda nesrečen. Okolje in pogoji prebivanja spreminjajo fizične možnosti telesnega delovanja ne glede na to, ali je duša s tem zadovoljna ali ne. Največ k slabim pogojem za življenje doprinese ego, ki želi v vseh okoliščinah realizirati svoje želje; s tem na lastni duši pušča vidne posledice in to težko obremenitev prenese na fizično telo, katero počasi začne po malem odpovedovati. Duša zapusti telo takrat, ko je izpolnila svoje poslanstvo na Zemlji, ali v primerih, ko ji okolica ne omogoča realizacijo zastavljene naloge utelešenja. Nam terapevtom v današnjem času je ta delček naloge duše sprejemljiv in razumljiv, zavedati pa se moramo, da njeno utelešenje v fizičnem telesu ni edina naloga duše. Spoznanje, da duša ni zadovoljna s pogoji življenja v fizičnem telesu, nam omogoča presojo o njeni reakciji na dane materialne pogoje in odkrivanje vzrokov za slabo zdravstve- no stanje posameznika. Pacient ima lahko hude zdravstvene težave, čeprav ne najdemo za to pravega vzroka ne na energetskem ne na fizičnem telesu. V času prvih korakov zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo sem imel nekaj primerov, ko vzroka za slabo zdravstveno stanje pacienta nisem mogel najti. Po premisleku sem se odločil, da bom poiskal vzrok za bolezen na višjih nivojih življenja, in to je dalo zelo dober rezultat z natančno analizo zdravljenja na nivoju duš. Spoznanje značilnosti duše pacienta omogoča terapevtu direktne posege in zdravljenje na tem visokem nivoju zavesti.

arrow_right_alt