12.5. Možnosti zdravljenja

Na nivoju duš je možna vsaka oblika zdravljenja, oziroma zamenjave ali aktiviranje programov, le da moramo za to, kot sem zgoraj omenil, dobiti odobritev. Najbolj pogosto mora terapevt pri zdravljenju na nivoju duš odhajajočo dušo nadomestiti z drugo dušo, katera omogoči nadaljevanje fizičnega obstoja. Kajti odhajajoča duša nima več možnosti za utelešenje v odsluženem telesu: v tem telesu in v tem okolju, kjer je doslej živela, je spoznala vse, medtem ko ima nova duša dovolj možnosti za nova spoznanja v njem. Nova duša je manj izobražena od prejšnje in ji to fizično telo omogoča razvoj, oziroma aktiviranje lastnih programov, programov za dosego višje stopnje zavesti. Zamenjava duš, oziroma zdravljenje na nivoju duš, se na fizičnem telesu ne zazna, le da pacient spremeni svoje navade, ki jih kaže v družini in okolici. Tako, na primer, pacient umirjenega značaja oziroma narave po zamenjavi duše lahko spremeni svoje osebne značilnosti, kar ponavadi opazijo le ožji sorodniki.

Vse oblike urjenja pri različnih borilnih disciplinah, posebej tistih, ki jih poznajo na Vzhodu, imajo za cilj uskladiti dušo za maksimalno sposobnost delovanja fizičnega telesa. Uporabljajo različne poti meditacij, ki jih izvajajo zelo različne šole, katerih programi pa imajo enak cilj: doseči maksimum na fizičnem nivoju. Tu gre izključno za aktiviranje določenih programov duše: duša omogoči te posebne fizične sposobnosti. Tu je usklajenost duše in telesa na najvišjem nivoju, zato se šolanje izvaja paralelno za oba, za dušo in za telo. Nemalo je primerov, da je na tekmovanju zmagal posameznik, ki pred tem ni kazal posebnih uspehov, kar je zagotovo dokaz, da je pred tekmovanjem uskladil delovanje duše in telesa za svojo tekmovalno disciplino in zmagal. V praksi tudi zasledimo, da lahko z zdravljenjem na nivoju duš tekmovalec doseže enak uspeh pri usklajenosti duše in telesa kot pri različnih šolah urjenja borilnih disciplin, ter tako doseže tudi maksimalne tekmovalne rezultate.

Kot primer lahko tu imenujem »samurajski efekt«, lastnost, ko samuraj spremlja oz. natančno zaznava okolico intuitivno, s tretjim očesom, in tako ve za vse nevarnosti, ki so usmerjene nanj, ne glede na to, ali jih vidi z očmi ali ne. Tu gre za popolno usklajenost duše in potrebe po registraciji okolice, ki je omogočila tem borcem, da so postali svetovno znani. Tudi to sposobnost lahko dosežemo z zdravljenjem na nivoju duš, le da moramo za to imeti primerno motivacijo.

Neskončne sposobnosti duše dajejo neskončne možnosti intervence na tem nivoju, zato je razumljivo, da se moramo za aktiviranje vsake lastnosti duše za to posebej usposobiti. Moji prvi preizkusi na nivoju duš so imeli za cilj z zdravljenjem pomagati tečajnikom, da bi v času meditacije na vodnika, vodnika tudi videli. Rezultat je bil nepričakovano dober, vsi tisti tečajniki, ki so bili pripravljeni videti vodnika, so se z njim tudi srečali. Drugi so spoznali moč ega in njegovih zvijač, ki onemogočajo srečanje z vodnikom, in tako so bili opozorjeni, da je potrebno sistematično pristopiti k duhovnim elementom stvarstva, če želimo izkoristiti to visoko znanje in neomejeno sposobnost duše.

Ni potrebno naštevati vseh možnosti intervenc na nivoju duš, ker so to neskončne poti možnosti tistega, kar naši možgani lahko dojamejo, in tistega, kar je v rokah stvarstva. Možgani so tisti kamen spotike, katerega je treba pravilno usmeriti, pravilno aktivirati in nato so nam pota duše odprte. Ni meja za našo dušo, meja je naše fizično telo, ki ima samo določene omejene možnosti realizacije, in vprašanje je, kaj se bo zgodilo, ko bodo možgani spoznali sami sebe in samostojno, po načelih ega, začeli uporabljati božanske zakone. Telo bo moralo doživeti transformacijo, ali duša omejitev, drugače bo telo izgubilo svojo nalogo in prišlo bo do uničenja, ali bo duša dobila drugačne naloge utelešenja. Prestop duše iz enega okolja v drugo, oziroma aktiviranje življenja v nekem drugem prostoru, izven Zemlje na drugem planetu ali v drugi galaksiji, bo nujen.

Rešitev je veliko, zastavlja pa se vprašanje, kaj če se z razvojem civilizacij ustvarja lastno uničenje, katastrofa, konec življenja in uničenje vsega na Zemlji. V tem primeru bomo dobili prvotno stanje, začetek in ponovitev razvojnega postopka, ustvarjanje novega življenja, nove evolucije vrste. Iz niča preko evolucije ustvarjamo nič. Vprašajmo se, kolikokrat smo pripadniki človeškega rodu do danes že doživeli evolucijsko ponavljanje, koliko je bilo v našem civilizacijskem razvoju evolucijskih ničel: ena, petdeset ali milijarda, in tako so vse galaksije naš dom, dom naših pred- nikov, naših evolucijskih ponavljanj. Morda ni potrebno da bi ljudje obiskovali različne planete, morda smo že tam, ali smo že bili tam.

arrow_right_alt