12.7.  Zdravje in sreča

Naš organizem je sestavni del narave, deluje v skladu z naravnimi zakoni, in če je usklajen s funkcioniranjem Zemlje in vesolja bo živel nemoteno, brez bolezni. Duša potrebuje življenjsko-kozmično energijo, da naredi zagon in omogoči delovanje fizičnega telesa v času od oploditve pa do smrti. Ukazi, komande, se izvajajo preko možganov, ki kontrolirajo ukaze duše in na osnovi lastne presoje posredujejo ukaze naprej do celic. V vsaki celici so genetski programi za delovanje celotnega organizma, v vsaki celici je datoteka telesnih programov. Samostojno odločanja možganov in usklajevanje komand z dušo v telesu ter delovanje genetskih programov z ogromno neaktiviranih sekvenc preseneča, razsipništvo in preprosto delovanje narave, človek je v osnovi vesolje v malem.

Simbol za srce izhaja iz zdrave aure dveh zaljubljenih na duhovnem nivoju

Naše spoznanje o možganih ni dovolj obsežno, da bi lahko definirali odgovor na vprašanje, česa je zmožen ta del človeškega organizma. To, kar je znanost dognala s stoletnimi raziskavami o možganskih sposobnostih, je majhen delček, toda pomemben uvid v sposobnosti človeka in v njegove vloge v naravi. Sama konstrukcija možganov preseneča, bežne analize in matematični izračuni kažejo, da možgani vsebujejo najmanj štiriinšestdeset samostojnih računalnikov, vezanih v skupino in vsak izmed njih ima sposobnost samostojnega delovanja in enakopravnega medsebojnega sodelovanja v večdimenzionalnem prostoru z večdimenzionalno dušo. Tudi način pomnjenja možganov preseneča: dobil sem občutek, da možgani vedo kaj je bilo v preteklosti, kaj se dogaja sedaj in kaj se bo zgodilo v bodočnosti. Registrirajo vse, kar se dogaja v nas, okrog nas in vsa dogajanja v vesolju. Ne bo preveč podati, čeprav še za marsikoga nerazumljivo, da so naši možgani sposobni ustvarjati nove žive vrste v naravi: možgani so res del Stvarnika, saj so omogočili, da je človek postal Bog na Zemlji.

Zanimivo je tudi omeniti, kako možgani zadržijo pomembne informacije in kako odstranijo odvečne, neuporabne ali manj interesantne podatke. Sprejmejo informacijo iz okolice in kot prvo poskušajo ta dogodek razumeti; človek se zadovolji s tem spoznanjem in v spominu mu ostanejo le tiste informacije, katere se večkrat ponovijo. Človeku je potrebno spanje in to je čas, ko možgani resetirajo podatke, oziroma izbrišejo vse nepomembne informacije pridobljene tekom dneva. Verjetno je, da sanjamo abstraktne slike prav zaradi tako sistematskega brisanja nepovezanih in odvečnih podatkov. En del duše paralelno s tem procesom brisanja podatkov iz fizične memorije zapusti telo, se resetira in izniči nelogične ali nepotrebne komande. Doživel sem večkratne izkušnje, ko sem se zbudil iz spanja preden je duša ponovno popolnoma obvladala telo in občutil nesposobnost premikanja telesa. Spanje je nujno potrebno in čas po spanju je za sprejem podatkov iz okolice zelo pomemben, ker možgani in duša postanejo čisti, razbremenjeni in najbolje pripravljeni za ponovno funkcioniranje.

Prvi koraki na poti spoznanja božanskih lastnosti našega organizma in izkoriščanja možganskih sposobnosti je tudi pričujoče gradivo, opisano v štirih knjigah o življenjsko-kozmični energiji, ki ima za smoter uporabiti to znanje za vzdrževanje zdravja in srečno življenje. Ne bo potrebno žrtvovati veliko časa za vsakdanjo nekajminutno izvedbo fizičnih in duhovnih vaj, ki nam omogočajo kontrolo nad organizmom in zaščito pred neštetimi negativnimi vplivi drugih organizmov na naše telo, oziroma pred vzroki za bolezni, ki sem jih opisal v dveh priročnikih, v prvi in drugi knjigi o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo. Kontroliramo svoje zdravje in s transformacijami pomagamo imunskem sistemu organizma, da se ubrani negativnih vplivov, usposobimo se da smo sami svoj zdravnik in tako ne dovolimo, da bi se bolezen pojavila ali celo razvila. To znanje s transformacijami omogoča usmerjanje vsakdanjih dogodkov, zdrav in uspešen delovni dan, če bo potrebno pa lahko priskočimo na pomoč sorodniku, sosedu ali prijatelju.

Medicina je razvila velikanski aparat in servisno ponudbo za vzdrževanje zdravja v človeškem organizmu. Zdravstvene ustanove, medicinske naprave, študije kemijskih procesov v organizmu so doživele ekspanzijo in nepričakovano podprle razvoj farmacevtskih podjetij ter izdelavo in distribucijo zdravil. Človek se izgubi, ko išče medicinsko pomoč od Poncija do Pilata, od enega do drugega zdravnika specialista. Medicinska veda je človeku nujno potrebna, in danes omogoča tudi vrhunsko poznavanje delovanja človeškega organizma, toda to vrhunsko znanje redko pomaga množicam tistih, ki obupno iščejo medicinsko pomoč, ki ostaja privilegij bogate populacije v naših vrstah.

Sistem zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo pomaga obrambnemu sistemu človeka, da njegov organizem lahko vzdržuje zdravo stanje in ne dovoli, da bi se bolezen razvila, oziroma da bi na prizadetih organih nastale opazne posledice. Medicinska veda rešuje probleme posledic, probleme bolezni, z zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo pa jo lahko v velikem delu nadomestimo in ne dovolimo nastanka, oziroma razvoja bolezni, delujemo preventivno v vseh primerih zdravljenja, oziroma pri ohranitvi in povrnitvi zdravja. Statistični podatki večdesetletne terapevtske prakse kažejo, da je največ bolnikov, okrog osemdeset odstotkov, s težavami v času preden bolezen začne puščati posledice na organih v telesu, torej pred časom, ko lahko intervenira medicina. Ta spoznanja pomagajo pri uvajanju preventivnih ukrepov in alternativnega zdravljenja brez uporabe kemijskih sredstev, skalpela ali delovanja s sevalnimi energijami različnih izvorov in dolgega čakanja v vrstah zdravstvenih ustanov.

Preproste, kratke duhovne in telesne vaje z življenjsko-kozmično energijo, katere izvajamo približno pet minut vsako jutro omogočajo:


da imamo dovolj energije v telesu,

da nam imunski sistem maksimalno in uspešno varuje organizem,

da nismo bolni, da živimo življenje brez bolezni, ter da imamo srečno življenje.


  1. Naši možgani predstavljajo središčno mesto organizma, odkoder lahko opazujemo v dve smeri: v smeri delovanja naše duše, in v smeri delovanja ega. Pot k telesu je normalno delovanje in ustaljena praksa, ki omogoča delovanje organizma, medtem ko je nasprotna pot, ki vodi k stvarstu, možna, toda to pot moramo spoznati.
  2. Prvi korak, ki nam omogoča pot k nivoju duš, je povezava z dušo pacienta.
  3. Za uskladitev delovanja na nivoju duš je treba ublažiti delovanje ega in za vsak poseg, intervenco, poseg, je treba pridobiti soglasje na nivoju duš prav za to določeno intervenco.
  4. Terapevt z visoko razvitimi humanimi načeli preko meditacije in odobritve za delo na nivoju duš opravi vse korake oziroma zahteve zdravljenja v soglasju z dušo pacienta.
  5. Toliko, kolikor je možnosti, ki jih ima duša v fizičnem telesu, toliko je tudi možnosti zdravljenja na duhovnem nivoju.
  6. Življenjsko-kozmična energija je univerzalna energija, katera vsebuje vse energije vesolja in Zemlje; naš organizem je vesolje v malem, vklenjeno na Zemlji v fizično telo.
  7. Zdravo telo je pogoj za srečno življenje.

arrow_right_alt