2.3.   Pogonske energije

Vsaka naprava, stroj, pripomoček in podobno, za katerega želimo da opravi kakršnokoli delo, mora za to imeti energijo. To je pogonska energija, katera nam da možnost, da s pretvarjanjem energije iz ene oblike v drugo obliko stroj realizira zastavljeno nalogo. Kot smo videli, je človek v začetku izdelave pripomočkov in strojev najprej uporabljal svojo lastno energijo, energijo svojega telesa. Potem je začel izkoriščati in uporabljati energije živali, in še pozneje je uporabil naravne vire

in njihove možnosti, kot so to moč vetra in vode; v času razvoja tehničnih sredstev je uporabil moč lesa, premoga in nafte, ali kot bi rekli strokovnjaki: energijo iz fosilnih snovi. Najprimernejši vpogled v nujnost energije v sleherni napravi je avtomobil, ki omogoča delovanje in uporabo le če ima v tanku bencin.

V današnjem času je uporaba klasičnih ali fosilnih goriv dosegla maksimum izrabe in obenem maksimum onesnaževanja okolja. Človek se vrača k naravnim energijam, kot so veter, voda ali sonce, zato pričakujemo v bodočnosti stroje, katere bo poganjala energija narave ali vesolja. Vesolje je neizčrpen vir energij in danes doživljamo čas osvajanja in raziskovanja vesolja, jutri pa bo nastopil čas, ko bomo uporabili njegove energetske potenciale, kot jih že izkoriščajo naprave, katere je človek poslal v vesolje v raziskovalne namene.

Z analizo različnih sestavnih delov posameznih strojev in uporabo različnih energij v posameznih sistemih ali delih stroja pridemo do zaključka, da ima vsak del svojo energijo za svoj značilen način funkcioniranja. Komande v stroju se izvajajo s pomočjo vezij in električne energije, ki je za to najbolj primerna in uporabna. Vsi postopki v stroju in njegovem kompletnem delovanju se vežejo na izvorno energijo, gorivo, ki s pretvarjanjem ene energije v druge energije celotnemu stroju daje oskrbo in mu omogoči možnost delovanja. Humanoidi po navadi uporabljajo električno energijo, oziroma posebne akumulatorje kateri s kemijskim procesom proizvajajo električno energijo; to energijo robot rabi za vse funkcije, katere mu je definiral človek.

arrow_right_alt