2.4.   Pogonska energija za človeka

Kot smo zgoraj primerjali človeka in robota in ugotavljali, da ima robot procesor - človek možgane, robot ima računalniške programe za delovanje posameznih delov - človek ima za to gene in njihovo programsko strukturo, tako lahko rečemo, da mora človek za svoje delovanje imeti tudi energijo, katera mu omogoča funkcioniranje, delovanje celotnega organizma. Ta primerjava v grobem drži, toda v robotu se energije za njegovo delovanje ustvarjajo iz prvotne energije ali goriva, medtem ko človek kot živ organizem potrebuje energijo, ki je v tesni povezavi z njegovo potrebo za delovanjem vseh organov in sistemov v telesu. Energija v telesu ima nepričakovane karakteristike, oblike in lastnosti; izvira iz enega vira, in sicer koristi energijo našega planeta, ki je pod direktnim vplivom vesolja.

Človeški organizem deluje z različnimi energetskimi viri, to so energije okolja, energije Zemlje, to je naša atmosfera, tako, da velja prispodoba, da je telo potopljeno v energijo življenja. Zaradi tega je življenje izven teh pogojev nemogoče. Za življenje telo potrebuje kisik, ki je povsod okoli nas, telo ga stalno uporablja in črpa za svoje potrebe, prav tako vsi organi in sistemi v telesu črpajo energijo iz okolice, ki jo potrebujejo za lastno delovanje. Lahko bi rekli, da je gorivo za človeka in njegov obstoj zemeljska atmosfera, ki skrbi, da imajo organizmi na Zemlji pogonsko sredstvo, da imajo gorivo in da lahko obstajajo v svoji posebni obliki.

V prejšnjih razlagah, opisanih v knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo, sem omenil, da so ljudje skozi čas, več kot tri tisoč let poskušali dojeti in definirati energijo oziroma gorivo s katerim se telo napaja. Razmišljali so o neki energiji, ki se ustvarja v zdravem telesu, o njenem izvoru v svetlobi, različnih njenih kozmičnih virih, kot je sonce, ali so jo definirali kot svetlobo v sredini vesolja neskončnega potenciala. Vsi so imeli delno prav, lahko rečem da so vsi skupaj najbolj blizu pravemu odgovoru. Energija, ki jo potrebuje organizem za svoj obstoj, prihaja v največji meri od sonca, od svetlobe vseh planetov iz celotnega vesolja. Energija vesolja se meša z energijo Zemlje in daje vse parametre, ki so potrebni za razvoj živih organizmov, in ustrezno gonilno silo. Sila moči, ki je potrebna živim organizmom, ne prihaja v telo od nikogar: telo je potopljeno v to energijo in se napaja direktno iz tega izvora. Ko vzamemo kos lesa in ga potopimo v vodo, bo voda z vseh strani pritekala v les. Prav tako je naše telo potopljeno v energijo, ki jo potrebuje za življenje, in to energijo direktno izkorišča oziroma uporablja. Dihalni sistem v našem telesu funkcionira enako: dihamo normalno, ker je povsod okoli nas zrak s kisikom, potopljeni smo v atmosfero polno kisika.

Ta bežni prikaz energije okrog nas predstavlja nov pogled na naše življenje in njegovo odvisnost od matere Zemlje. Naredil sem na tisoče preizkusov in potrdili so dejstvo, da se vsi živi sistemi nahajajo v energiji, ki jim je potrebna za njihovo življenje. Žal te ugotovitve postavljajo vse do sedaj veljavne teze in teorije o energiji, potrebni za življenje, pod vprašaj. Vsak terapevt, ki je duhovno zrel in ki lahko uporabi vse znane merilce za merjenje duhovnih parametrov, bo trditev, da se naše telo nahaja v energiji, potrebni za življenje, to z lahkoto dokazal.

Potrebno bo še veliko dela in preizkusov da bomo spoznali energijo, ki nam je po- trebna za življenje, in ki je gonilna sila v našem telesu. To energijo, ki je na Zemlji povsod okoli nas, sem poimenoval za življenjsko-kozmično energijo iz enostavnega razloga: življenjska, ker nam je potrebna za obstoj življenja, in kozmična, ker je pod direktnim vplivom vesolja.


  1. Naše telo potrebuje energijo, gonilno energijo ali gorivo za delovanje vseh organov in sistemov v fizičnem telesu. Noben organ ali sistem v telesu ne more pravilno delovati, če nima zadosti te energije.
  2. Energijo za obstoj našega telesa oziroma našo gonilno silo sem poimenoval za življenjsko-kozmično energijo. Ta energija se nahaja povsod na Zemlji in naš organizem je potopljen v njej.
  3. Življenjsko-kozmična energija direktno napaja naše fizično telo in je v odnosu do človeškega telesa v podobni situaciji kot naš dihalni sistem, v katerem so pljuča v direktni zvezi z zrakom, kisikom oziroma z zemeljsko atmosfero.

arrow_right_alt