2. ENERGIJE

Največ o energijah vemo oziroma spoznamo iz fizike, iz učne snovi našega izobraževalnega sistema. S pomočjo fizikalnih zakonov lahko energije uporabimo, izkoristimo za naše zemeljske potrebe in dosežemo izredne uspehe v premagovanju določenih ovir, za kar sicer naše telo ni sposobno. V osnovah smo energije med sabo ločili in jih poznamo kot mehansko, toplotno, električno, kemijsko, sončno energijo, toda njihova medsebojna povezava je neločljiva. Vsaka energija ima lastno karakteristiko ali lastne zmožnosti; če znane energije damo na skupni imenovalec ugotovimo, da imajo skupno lastnost, in sicer, da se ne morejo izgubiti in da se le pretakajo iz ene oblike energije v drugo. Tako na primer mehansko energijo vode ali vetra lahko pretvorimo v električno energijo, električno v toplotno, toplotno uporabimo za spremembo agregatnega stanja vode in na koncu lahko s tem postopkom skuhamo kavo, ali bolj koristno, kosilo.

Kot je razvidno, so energije med sabo povezane v sklop različnih oblik pretvarjanja in delovanja. Človek je tako na osnovi lastnosti energij na razvojni poti evolucije izdeloval različne pripomočke, ki so mu omogočili lažje življenje in premagovanje življenjskih problemov. Iz preproste lesene sulice s pomočjo katere je v davnini uporabil in pomnožil svojo moč, da je ulovil nekaj živali za prehrano, preko lesenega rala, ko je pozneje začel koristiti energijo živali za pridelavo poljedelskih izdelkov, je začel razvijati komplicirane koristne naprave, ki so uporabljale energijo vode, vetra in podobno, v zgodovini znano iz obdobja pred začetkom tehnične revolucije.

arrow_right_alt