3.2.   Energija vesolja in Zemlja

Spoznali smo, da je življenjsko-kozmična energija energija, ki omogoča življenje na Zemlji, da se nahaja vse povsod okoli nas in lahko bi rekli da je celotna zemlja prepojena s to energijo, vsak njen delec. Ne samo človek, temveč celotna Zemlja je potopljena v njej, tako da so vsi deli Zemlje, tudi tisti deli, ki so za človeka še nedostopni, deležni te energije. Živa bitja imajo za tako obliko življenja, ki ga poznamo danes, najboljše pogoje na površju Zemlje, ne zaradi tega, ker je tu več ali manj življenjsko-kozmične energije, temveč zaradi dodatnih okoliščin in pogojev, ki jih ustvarja Zemlja, oziroma ker so zaradi tega drugi deli Zemlje neugodni za tovrstno življenje.

Lahko vzamemo dve obliki življenja, in sicer na zemlji in v vodi, pri čemer ugotovimo, da so vse vrste življenja vezane za področje, kjer živijo. Ta pogoj ustvarja Zemlja, odloča o pogojih življenja za vsak svoj del. Kot vidimo, je tudi tu izpolnjen pogoj vesolja, pogoj dualnosti, kjer življenje določa vesolje s kozmično energijo in Zemlja s svojo lego dodaja svoje dodatne pogoje in možnosti za življenje. Človek težko živi globoko v Zemlji, ne more živeti v vodi brez pripomočkov, kot tudi ribe ne morejo živeti na suhem ali v velikih globinah morja. To ne pomeni, da v zemlji in v globinah morja ni življenja: življenje je, samo drugačno, razlikuje se od življenja na površju po tem, da izpolnjuje dodatne oziroma drugačne pogoje, ki jih postavlja Zemlja, kot je na primer odpornost na pritisk, ki obremenjuje žive organizme v globinah morja. Znanstveniki so našli v morskih globinah celo osem do deset tisoč metrov globoko žive organizme, ki imajo preprosto spiralno obliko.

Kot zaključek lahko rečem, da je življenjsko-kozmična energija povsod na Zemlji in v Zemlji in da so oblike življenja različne samo zaradi tega, ker izpolnjujejo nekatere dodatne pogoje, ki jih zahteva planet Zemlja s svojimi okolji, kjer ta bitja živijo.

arrow_right_alt