3.3.   Zemlja in živi organizmi

Živi organizmi, v našem primeru so to ljudje, domujejo na Zemlji, ker izpolnjujejo oba pogoja:

Življenjsko-kozmična energija ne predstavlja problem za življenje v drugačnih okoljih, ker se nahaja povsod: problem nastane, ko moramo za spremenjene pogoje življenja v novem okolju izpolniti pogoje, katere nam je postavila Zemlja. Ljudje smo zaradi teh pogojev vezani za Zemljo, naše telo je del Zemlje. Tudi še nimamo možnosti izdelave prilagoditvenih naprav za široko uporabo, vezani smo za čas in tehnični razvoj, vkolikor želimo samostojno spreminjati svoje življenje in prehajati iz enega v drugo okolje.

arrow_right_alt