3.5.   Duša v človeku

Da avtomobil začne delovati, mora človek aktivirati sistem za delovanje, zagnati motor in upravljati z različnimi komandami. Temu bi mogli reči, da je človek duša avtomobila in da je avtomobil neuporaben, če ni voznika v njem: avtomobil nima več duše. Pri človeku je podobno: da bi telo sprejemalo energijo in jo uporabilo za življenje mora obstojati sila, neko vodilno, programirano stanje komandne energije, ki omogoči njeno delovanje. Ustalilo se je mišljenje, da ima telo dušo za upravljanje in vodenje procesov v organizmu. Dušo človeka nekoliko slabše dojemamo, ker sta nam neznana konstruktor in način funkcioniranja, medtem ko so nam vsi pojmi pri avtomobilu in njegovi izdelavi že znani.

Omenjena primerjava med avtomobilom in človekom, je kot preprosta primerjava možna: moti le to, da je obravnavana energija pri motorju enostavna, opravka imamo samo z eno energijo, medtem ko je pri človeku ta energija splet energijskih kombinacij in različnih stanj. Misel, da je torej nekdo skonstruiral človeka, ima logičen zaključek in v primerjavi z napravami, ki jih je skonstruiral človek, se pojavi pomembna razlika le v tem, da so sestavni deli strojev iz otipljive, trdne, nežive snovi, medtem ko so sestavni deli človeka iz žive snovi. Primerjava strojev, ki jih je izdelal človek, in živih organizmov kaže na velik razkorak, in miniti bo moralo še veliko časa, da bo človek s tehničnim razvojem sposoben izdelati takšen stroj, ki bo podoben živim organizmom. Takrat bo tudi človek imel možnost, da naredi stroje, ki bodo imeli sisteme za reprodukcijo in se sami razmnoževali.

Omenil sem, da stroje, ki lahko opravljajo nekatera samostojna opravila, imenujemo roboti. Ti stroji so že sistemsko skonstruirani in so lažje primerljivi s človekom in njegovimi sistemi delovanja. Omenim naj računalnik, ki ga ima večina avtomatskih strojev kot sestavni del, ki omogoča natančno in zanesljivo funkcioniranje. Tako smo pri robotu v podobi človeka, humanoidu z nalogo, da bo igral nogomet, primorani izdelati program za takšen avtomat, ki bo omogočal simuliranje in opravljanje vseh možnih koristnih funkcij nogometaša. Možgani nogometaša so vsekakor računalnik, katerega je človek tako programiral, da lahko opravlja zastavljene in zahtevane funkcije igranja z žogo. V vsakem zaokroženem funkcionalnem sistemu v celi kompletni napravi za pravilno funkcioniranje in delovanje skrbi določen računalniški program, ki zagotavlja, da ta sestavni del stroja pravilno deluje, in da deluje pravilno sam po sebi, samostojno in v sklopu z ostalimi sestavnim deli v napravi. Pogonska energija takšnih robotov, je električna energija, pridobljena s kemijskim postopkom, oziroma električna energija iz baterije ali akumulatorja; nekateri danes že koristijo za pogon sončno energijo.


  1. Energija, ki je potrebna za obstoj vseh kreacij na Zemlji, se nahaja okrog Zemlje, Zemlja je potopljena v njej. Energijo je ustvarilo vesolje v sodelovanju z Zemljo in zato smo jo poimenovali življenjsko-kozmična energija.
  2. Človeški organizem je, kot sestavni del Zemlje, prav tako potopljen v življenjsko-kozmično energijo in vnaša to energijo direktno v svoje telo za potrebe nor- malnega funkcioniranja.
  3. Odziv telesa na sprejeto življenjsko-kozmično energijo in na njeno uporabo za vzdrževanje zdravja je energija, ki se pojavi in kaže kot ožja ali širša ovojna plast okoli telesa.
  4. Skrb za pravilno vodenje življenjskih funkcij in sprejemanje energije, kot kapitan za opravljanje funkcij ladje, v človeškem organizmu opravlja določen kozmični program, ki smo ga poimenovali za dušo.

arrow_right_alt